nyplan.jpg Der elektrofiskes på udvalgte stationer i vandløbene, når Planer for fiskepleje revideres i 2019.

I løbet af 2019 kommer der nye "Planer for fiskepleje" i Sydøstsjælland samt på Lolland, Falster og Møn.

DTU Aqua har nu meldt ud, hvor der skal laves bestandsundersøgelser i vandløb i 2019, og helt som forventet indgår de sydøstsjællandske vandløb samt vandløbene på Lolland, Falster og Møn. Disse områder skulle efter planen have været undersøgt allerede her i 2018, men på grund af ingen eller ringe vandføring efter sommerens tørke blev det udskudt et år.

I forbindelse med undersøgelserne el-fiskes der på udvalgte stationer i de enkelte vandløb, så man får et overblik over, hvor stor en ørredbestand de rummer. For at få et retvisende billede af vandløbenes evne til selv at producere ørredyngel, bliver der ikke udsat yngel i vandløbene i foråret 2019, men til gengæld udsættes der ½-årsfisk i efteråret, når undersøgelserne er overstået.

Plan for fiskepleje
De fysiske forhold i vandløbene bliver også registreret, og ud fra disse estimerer man, hvor mange ørreder der kan være i vandløbet. Det hele samles i en "Plan for fiskepleje", og hvis der ved el-fiskeundersøgelsen findes langt færre fisk end de fysiske forhold giver mulighed for, vil det give anledning til, at der sker udsætning af ørreder i vandløbet. Planerne rummer også forslag til forbedring af de fysiske forhold.

Planerne for fiskepleje revideres cirka hvert 8. år. De nuværende planer kan downloades her.