Danmarks Sportsfiskerforbund: Vandløb med et godt potentiale skal holdes fri for bæverdæmninger

beaver-2397083_1920.jpg Bæverdæmninger kan medføre oversvømmede arealer og forhindre fiskenes frie passage i vandløbet. Foto: Pixabay.

En fremtidig plan for forvaltning af bæver bør sikre mod, at bæverne slår sig ned i de mest værdifulde vandløb, hvor bævernes dæmninger forhindrer fri passage for vandrefisk.

Bævere i vækst


Efter mere end 1.000 års fravær i dansk natur blev der i 1999 udsat 18 bævere i Flynder Å-systemet ved Klosterheden. I 2009 og 2010 blev der desuden udsat 14 bævere i Nordsjælland i blandt andet Arresø og Dronningholm Mose. Målet var at genskabe noget af den natur, som gennem århundreder havde været fraværende i Danmark.

Bæverne har gennem årene bredt sig, og ifølge Ritzau har Naturstyrelsen tidligere skønnet, at de 18 bævere i Jylland er blevet til 200.

Kilde: Miljøstyrelsen og Ritzau.

Landmænd og skovejere i Klosterheden Plantage i Vestjylland er plagede af foretagsomme bævere, som fælder træer, bygger dæmninger i vandløb og graver gange i jorden. Men bæverens dæmninger kan også forhindre, at vandløb med et godt naturpotentiale når de miljømæssige målsætninger, der er sat.

– I de ca. 19.000 km vandløb, som er beskyttet af vandområdeplanerne, skal der være et varieret insektliv og forskellige vandplanter, og så er der også krav om, at der skal være sunde fiskebestande. Ingen af disse krav harmonerer med, at bæverne etablerer dæmninger, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener derfor, at de 19.000 km vandløb med et godt naturpotentiale skal holdes fri for bæverdæmninger.

– Det vil være et stort tilbageskridt, hvis en fremtidig plan for forvaltning af bæver ikke sikrer mod, at bæverne slår sig ned i de mest værdifulde vandløb, siger Kaare Manniche Ebert.

Plads til bæveren
Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker en forvaltning baseret på, at bæverne som udgangspunkt primært kan etablere sig i søer og i de mere end 45.000 km vandløb, som ikke er højt målsatte og derfor ikke indgår i vandområdeplanernes beskyttelse.

– I de 45.000 km vandløb, hvor vi mener, bæverne skal kunne etablere sig, er der også andre interesser at tage hensyn til. Det drejer sig blandt andet om skov- og landbrug og om ejendomme, hvor oversvømmelser forårsaget af bæverdæmninger vil kunne medføre store økonomiske tab. En fremtidig forvaltning af bæverbestanden skal også kunne håndtere den udfordring, siger Kaare Manniche Ebert.

Forvaltningsplan haster
Danmarks Sportsfiskerforbund sidder med i den følgegruppe, der arbejder med at komme med forslag til en ny forvaltningsplan for bæver. Efter et par møder i 2016 har arbejdet ligget stille i knapt to år, men der er behov for, at Miljøstyrelsen hurtigst muligt genoptager arbejdet med at få lavet en forvaltningsplan for de bævere, der har slået sig ned i en stor del af Jylland og ved Arresø på Sjælland.

Læs også: Bæveren har det godt i Danmark, men det er løbet løbsk, lyder kritik