Torskekvoten for lystfiskere bør hæves til 8 fisk året rundt

Billede 195-kopi.jpg En baglimit på 8 torsk om dagen hele året og et mindstemål på 45 cm. Det er Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til en fremtidig lystfiskerkvote for torsk i den danske del af Østersøen.

Danmarks Sportsfiskerforbunds nye bud på en fremtidig lystfiskerkvote for torsk er 8 fisk om dagen per lystfisker året rundt i den danske del af Østersøen. Det argumenterer Forbundet for i en henvendelse til Fiskeriministeriet.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Det er både fair og forsvarligt at hæve lystfiskerkvoten for torsk til 8 fisk om dagen i alle årets måneder. Det viser beregninger fra Dr. Harry V. Strehlow fra det tyske Thünen Institut, som blandt andet forsker i omfanget af det rekreative fiskeri i Østersøen.

Han vurderer, at en daglig fangstbegrænsning på 8 torsk om dagen per lystfisker vil modsvare den øgning i torskefiskeriet på 31%, som erhvervsfiskerne er blevet stillet i udsigt i EU’s forslag til nye fiskekvoter.

I lyset af den nye viden har Danmarks Sportsfiskerforbund henvendt sig til Fiskeriministeriet med en opfordring til, at EU hæver torskekvoten i den danske del af Østersøen til 8 fisk om dagen per lystfisker.

– Vi mener, at en objektiv, fair og proportional regulering af det rekreative fiskeri bør udmøntes i en daglig fangstbegrænsning på 8 torsk per lystfisker, og det er hermed vores nye bud på en regulering i Østersøen – dog minus Øresund, siger fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert. Han uddyber:

– I Øresund trives torskebestandene så godt, at den daglige fangstbegrænsning helt bør droppes, samtidigt med at man indfører et større mindstemål på 45 cm for lystfiskere i den danske del af Østersøen. 

Efterlyser fagligt grundlag
Den tyske forsker Dr. Harry V. Strehlow udtaler, at EU’s nuværende forslag til de nye torskekvoter hviler på et meget uklart fagligt grundlag. Danmarks Sportsfiskerforbund er enig i den betragtning.

– Vi sidder i Danmarks Sportsfiskerforbund med præcist den samme fornemmelse – at reguleringen af det rekreative fiskeri ikke er baseret på et stærkt fagligt grundlag, og det er helt uacceptabelt. Ligesom det er uacceptabelt, at fremgangen i torskebestanden og den relaterede øgning i erhvervsfiskernes kvote ikke også kommer lystfiskere til gode, hvis det nuværende forslag bliver vedtaget af EU’s Ministerråd, siger Kaare Manniche Ebert.

Den 15. oktober mødes fiskeriminister Eva Kjer Hansen med resten af EU’s fiskeriministre for at fastlægge næste års fiskekvoter.

Læs Danmarks Sportsfiskerbunds henvendelse til ministeriet.