Lystfiskeri bliver sandsynligvis ikke forbudt i strengt beskyttede havområder

Shutterstock 1114230404 Alt tyder på, at det bliver tilladt at fiske med op til 4 stænger per båd i de kommende strengt beskyttede havstrategiområder. Der er blandt andet strengt beskyttede områder, hvor der i dag dyrkes lystfiskeri, på vej i Lillebælt, Øresund og ved Bornholm. Foto: ShutterStock.

Det skal være muligt at dyrke lystfiskeri i strengt beskyttede havområder. Det har Danmarks Sportsfiskerforbund længe kæmpet for, og arbejdet ser nu ud til at bære frugt. I Miljøministeriets udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder er der nemlig lagt op til, at der skal kunne fiskes fra stranden og fra båd med to stænger per mand, dog maksimalt 4 stænger per båd.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Det har længe været usikkert, hvorvidt det ville blive tilladt at dyrke lystfiskeri i de kommende strengt beskyttede havstrategiområder i Nordsøen, Kattegat, Bælterne og Østersøen. Først var det i EU, at der var lagt op til et generelt forbud mod lystfiskeri i de strengt beskyttede naturområder, og senere fulgte den samme debat nationalt.

Men nu tyder alt på, at lystfiskerne fremover kan få lov at fiske i de op til 10% strengt beskyttede havområder, der skal udpeges frem mod 2030. Dog med maksimalt 2 stænger per lystfisker og 4 stænger per båd. Det fremgår af Miljøministeriets udkast til udpegning af beskyttede havområder.

- Vores arbejde for at få lov til at fiske i de strengt beskyttede områder ser nu ud til at lykkes. Ministerierne har accepteret præmissen om, at lystfiskeri sagtens kan dyrkes, uden at det strider med de naturbeskyttelseshensyn, der skal sikre en fremgang for havmiljøet og den marine natur. Det er en stor sejr, hvis det bliver endelig vedtaget, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

- Vi bakker helt op om, at der er behov for at udpege og beskytte en stor del af det danske havmiljø, men vi er også af den holdning, at det ikke er lystfiskeriet, som står i vejen for en effektiv naturbeskyttelse. Med dette udkast til reglerne for de kommende beskyttede havområder fra Miljøministeriet bliver vi bekræftet i den holdning, siger Torben Kaas.

Skærmbillede 2023 11 16 Kl. 21.40.47 Kort over de beskyttede og strengt beskyttede havstrategiområder. Foto: Miljøministeriet.

Tæt samarbejde med småbådsfiskerne
Danmarks Sportsfiskerforbund har i arbejdet med de kommende regler for fiskeri i de strengt beskyttede havområder haft en tæt dialog med blandt andre de danske småbådsfiskere.

- Vi var godt klar over, at småbådsfiskerne i Lillebælt, Øresund og omkring Bornholm kunne blive ramt af restriktioner, da der var lagt op til at udpege strengt beskyttede havområder her. Derfor har vi haft et tæt og godt samarbejde med Sammenslutningen for Danmarks Småbådsklubber, siger Torben Kaas.

Sammenslutningen blev etableret i foråret 2023, og meldte sig straks ind i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vi er utrolig glade for at have fået småbådsklubberne med her i foråret og at vi allerede nu ser ud til sammen at kunne sikre fiskeriet for de mange nye medlemmer, siger Torben Kaas.

Symbolsk trawlforbud i beskyttede havstrategiområder
Med udkastet til udpegning af beskyttede havstrategiområder er der desuden lagt op til, at fiskeri med bundslæbende redskaber bliver forbudt i de beskyttede havstrategiområder. Men her er det værd at bemærke, at de såkaldt ”beskyttede havstrategiområder” kun udgør en meget lille del af de 31,7 % beskyttede havområder, der indgår i den danske havplan.

- Det er selvfølgelig positivt, at man vil forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber i de beskyttede havstrategiområder, men de udgør jo kun en forsvindende lille del af de ca. 30% beskyttede havområder i Havplanen. Langt størstedelen af de beskyttede havområder er Natura 2000-områder, hvor der med havplanen ikke er sikret et forbud mod bundslæbende redskabsfiskeri. Det bør man absolut få set på, hvis vi skal have en reel beskyttelse af 30% af vores havareal, siger Torben Kaas.

- Vi så helst, at Regeringen hurtigst muligt får indført et stop for fiskeri med bundslæbende redskaber i de indre danske farvande, herunder Bælterne og den vestlige del af Østersøen, slutter Torben Kaas.

Fisk