BREAKING: Notat bekræfter at Hjarnø Havbrug A/S ikke har høstet muslinger

Der arbejdes på Hjarnø Havbrug Foto KKFE.jpeg Foto: Kaninen Katrine fra Endelave.

Hjarnø Havbrug A/S bekræfter i et notat sendt til Hedensted Kommune, at der ikke er høstet og fraført en eneste musling fra Horsens Fjord og As Vig siden 2014. Notatet bekræfter dermed, at Hjarnø Havbrug A/S med sit muslingeopdræt ikke har fjernet kvælstof og fosfor fra fjorden – og dermed ikke har kompenseret for havbrugsvirksomhedens mangeårige ulovlige merudledninger.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Efter at have fået aktindsigt i Fiskeristyrelsens akvakulturstatistik, gjorde Danmarks Sportsfiskerforbund den 24.september i et brev til Hedensted Kommunes borgmester, Kasper Glyngø (S), kommunen opmærksom på, at Hjarnø Havbrug A/S ikke har høstet en eneste musling fra sine muslingeanlæg siden 2014, og dermed altså heller ikke har fjernet noget som helst kvælstof eller fosfor fra havmiljøet.

Forbundet sendte brevet i forlængelse af, at Hedensted Byråd har valgt at lade virksomheden forsætte den ulovlige produktion af fisk ikke mindst på baggrund af oplysninger fra Hjarnø Havbrug A/S om, at deres påståede opdræt af muslinger har kompenseret for deres ulovlige udledninger.

I brevet fra den 24. september bad Danmarks Sportsfiskerforbund derfor samtidig om at få tilsendt de sagsakter, der har ligget til grund for kommunens vurdering af, at virksomhedens muslingeproduktion har kompenseret for virksomhedens ulovlige merudledninger.

Ingen muslinger høstet og fjernet 
Hedensted Kommune har nu fremsendt et notat fra Hjarnø Havbrug A/S vedrørende deres muslingeproduktion.

– Af notatet fremgår det, som vi allerede har afsløret, at Hjarnø Havbrug A/S ikke har høstet og fraført en eneste musling fra deres muslingeopdræt siden 2014. Dermed står det nu lysende klart, at deres muslingeopdræt ikke har haft nogen som helst kompenserende effekt i forhold til deres ulovlige merudledninger af kvælstof og fosfor, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Til gengæld påstår virksomheden i rapporten, at de har høstet muslinger for derefter at dumpe dem i havet. Men det har altså ikke nogen som helst kompenserende effekt. En kompenserende effekt forudsætter, at muslingerne høstes og fraføres vandmiljøet, siger Verner W. Hansen.

– Og så har Hjarnø Havbrug A/S i øvrigt slet ikke nogen tilladelse til at opdrætte muslinger og derefter udlægge dem på havbunden. Det er blot endnu et eksempel på, at Hjarnø Havbrug A/S ser stort på alle regler, siger Verner W. Hansen.

Kommunen var allerede orienteret d. 27. august 
Notatet fra Hjarnø Havbrug A/S om deres muslingeopdræt blev allerede tilsendt Hedensted Kommune d. 27. august 2018 – altså før byrådets behandling af sagen, og før indhentelsen af den uvildige juridiske vurdering af kommunens muligheder for at udstede et standsningspåbud, hvor kommunens vurdering af, at virksomhedens muslingeopdræt har haft en betydelig kompenserende effekt på deres ulovlige merudledninger, indgår som en væsentlig forudsætning.

– Det er simpelthen ufatteligt, at kommunens forvaltning på grundlag af de søforklaringer og fiktive beregninger, som notatet fra Hjarnø Havbrug A/S bygger på, kan komme frem til den vurdering, at virksomhedens muslingeopdræt har haft en betydelig kompenserende effekt i forhold til deres ulovlige merudledninger. Dermed har både advokat Mads Kobberøs redegørelse og byrådets behandling af sagen jo hvilet på et helt forkert grundlag, siger Verner W. Hansen.

Ser frem til vurdering af notatet 
Samtidig med modtagelsen af notatet oplyser Hedensted Kommune til Danmarks Sportsfiskerforbund, at kommunen er i gang med at få notatet gennemgået af et uvildigt anerkendt firma med henblik på at få konklusionerne efterprøvet.

– Det er der i høj grad behov for, så det ser vi frem til. Det burde man faktisk have gjort langt tidligere i forløbet, i stedet for at hoppe med på virksomhedens afledningsmanøvrer og forsøg på at bortforklare deres ulovlige merudledninger med en fiktiv muslingeproduktion. Nu har det i stedet betydet, at byrådet har fået et forkert beslutningsgrundlag, og at et stop for virksomhedens ulovlige havbrugsdrift er trukket i langdrag til stor skade for naturen og vandmiljøet, siger Verner W. Hansen.