efter-udplantning.jpg

Mikkel Nüssler, udsætningsansvarlig i Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere beretter i dette indlæg om det opfølgende arbejde, der altid bør følge op på udlægning af gydegrus og skjulesten

Udplantning af vandplanter i de små vandløb skaber hurtigt bedre forhold for insekter og småfisk. Det giver skjulesteder og mere mad til fiskene.

I forbindelse med et stort anlægsarbejde i Hovedgrøften i Beder, blev en 20 meter lang gydebanke, der var etableret af Vandstjernerne året forinden, opgravet. Da anlægsarbejdet var færdigt blev gydebanken reetableret med gydegrus og større sten.

Knap et år senere var der fortsat minimalt med vandplanter på strækningen, og dermed ingen skjulesteder til yngel og insekter. Derfor blev der taget initiativ til at udplantet vandplanter høstet nedstrøms gydebanken.

Knap 10 måneder senere fremstår hele strækningen med etableret vegetation og masser af skjulesteder.

Det er ikke nok at etablere gode gydebanker, hvis ikke vandløbet giver ynglen gode opvækst- og overlevelsesvilkår.

Udplantning af vandplanter i de små vandløb skaber hurtigt bedre forhold for insekter, som er en vigtig fødekilde for fiskene, samt bedre strømforhold og skjulesteder til de små fisk.

uden-planter.jpg Å-løbet før udplantningen af vandplanter. Her mangler skjul for fiskeynglen.