Gudenåen lægges om ved Klostermølle

Klostermølles kammertrappe.jpg Der er denne gamle trappe, der nu erstattes af et nyt omløb, gennem det gamle åløb.

I slutningen af september eller i starten af oktober går Horsens Kommune i gang med en større omlægning af Gudenåen omkring Klostermølle ved Mossø.

Ved Klostermølle skal vandet fra Gudenåen føres tilbage til sit oprindelige åløb, i dag kendt som Døde Å, så fiskene kan svømme frit op og ned ad åen. Ambitionen er, at projektet skal resultere i et område med en helt ny, spændende naturtype.

Fisketrappen ved Klostermølle fungerer langt fra optimalt og passagemulighederne for fisk og fauna skal derfor forbedres. Horsens Kommune har i den sammenhæng valgt at slå to fluer med ét smæk, da de udover den frie passage samtidig vil sikre en mere dynamisk, varieret og artsrig natur i området.

– Dette projekt er et godt eksempel på, hvad vi skal gøre mere af i fremtiden, for her skaber vi både beskyttelse og benyttelse. Vi gør nemlig noget godt for naturen omkring åen og for dyrene, der lever i åen, udtaler borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, til Horsens Folkeblad.

Passagen op gennem Døde Å til Gudenåens øvre løb skal forbedres for at give laksefiskene bedre muligheder for at nå gydepladserne i de øvre dele af åen. Det gøres ved at udvide og uddybe Døde Å.

Horsens Kommune har gode erfaringer med at fjerne spærringer i Gudenåen til glæde for naturen. I 2009 blev spærringen ved Vilholt ikke langt fra Klostermølle fjernet, og det fik fiskebestanden til at vokse eksplosivt.

døde aa.jpg Døde Å i januar med oversvømmede enge.