Da Filsø fik hedeslag

DSC_0079.JPG Vue over den nordlige del af den genoprettede Filsø, der ikke blev så hårdt ramt af iltsvindet som den sydlige del, hvor tilstrømning af åvand fra oplandet er størst.

Den sydlige del af den genoprettede Filsø blev i sommer ramt af et voldsomt iltsvind, der skønsmæssigt slog 80 tons fisk ihjel. Tørkesommeren opvarmede den lavvandede sø, og da et voldsomt skybrud derpå sendte store mængder organisk stof ud i søen, forårsagede det totalt iltsvind.  

Engang var Filsø nordvest for Varde Jyllands største sø. Af flere omgange blev den lavvandede sø dog udtørret og omdannet til agerjord med kornavl, men den tidligere søbund ”satte sig” over årene, indtil dyrkningen blev for besværlig og udbyttet for ringe.

Derfor blev søen delvist genskabt i 2012 i et stort nationalt genopbygningsprojekt, og et rigt fugle- og fiskeliv begyndte igen at vinde frem. Det fik dog en brat ende sidst i juli i år, da den 400 hektar tørkeramte og stærkt opvarmede Filsø-Søndersø blev ramt af et omfattende iltsvind, som sandsynligvis udraderede al fiskeliv estimeret til 80 tons.

Organisk materiale fossede ud i søen
På vegne af et hold forskere fra Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet udtaler lektor Theis Kragh til Ritzau, at Filsøs opland blev ramt af et massivt skybrud efter en usædvanlig lang periode med varme, tørke og vindstille vejr. Det menes, at skybruddet satte gang i transport af store mængder organisk materiale.
 
Det organiske materiale kom fra store, drænede områder i oplandet og nåede ud i søen via tilløb, der hurtigt transporterede det næringsrige drænvand. Da søens bakterier begyndte at nedbryde det næringsrige organiske materiale, blev ilten i vandet hurtigt opbrugt, og fiskebestanden kollapsede totalt.
 
Det frygtes, at der kan gå adskillige år, inden søens fiskebestand af gedder, aborrer, ål og fredfisk har genetableret sig.