Iltsvind: Tæt på en bundvending

Iltsvind 1.jpg Skovballe Bugt på det vestlige Tåsinge er fyldt med opskyllet, dødt ålegræs. På grund af iltsvind indeholder vandet høje koncentrationer af svovlbrinte, som dræber ålegræsset. Foto: Mogens Flindt.

Fjorde og lavvandede områder gisper efter vejret i sommervarmen. Flere steder er iltsvindet så kraftigt, at der optræder bundvendinger en måned tidligere end sædvanligt. Svovlbrinte trænger op fra havbunden og kan skade havets planter, smådyr og fisk.

Et forår med meget regn og dermed store udledninger af næringsstoffer, kombineret med de sidste to måneders varme, gør ondt på havmiljøet. Ingeniøren.dk har talt med kontorchef i Miljøstyrelsen Harley Bundgaard Madsen, som fortæller, at der er iltsvind i dele af Limfjorden, Mariager Fjord, Skive Fjord samt Det Sydfynske Øhav og Lillebælt. Flere steder er fiskene flygtet, og det er ikke specielt bekymrende, så længe iltsvindet er kortvarigt.

Det er bare ikke tilfældet alle steder. Allerede nu, og det er en måned tidligere end normalt, er iltsvindet så kraftigt, at der meldes om bundvendinger. Lugten af svovlbrinter er ikke til at tage fejl af. Ved bundvending trænger svovlbrinte op fra havbunden og kan medføre døden for både havets planter og dyreliv på bunden og også for fiskene.

Ålegræs dør
I Lunkebugten ved Tåsinge står Mogens Flindt, der er lektor ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet, i spidsen for et forsøg med at genskabe miljøet for ålegræs. Desværre dør ålegræsset, fordi rødderne bliver slået ihjel af svovlbrinterne.

– Jeg frygter, at det bliver ligesom da Roskilde Fjord døde midt i 1990’erne. I så fald begynder bakterierne at udrydde alt liv på bunden, siger Mogens Flindt.

Iltsvind 2.jpg
Bunden i Vornæs Bugt på det nordvestlige Tåsinge er belagt med purpursvovlbakterier, der også sætter sig på ålegræsset og slår det ihjel.