DSF: Sæt Hundstrup Å fri ved Gundestrup Mølle

gundestrup_mølle.jpg Skabes der fri passage ved Gundestrup Mølle vil de fynske havørreder få adgang til mange kilometer velegnet gydevand. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Hundstrup Å er et af Fyns fineste vandløb og har potentiale til at producere 1000-vis af ørredsmolt årligt. Men Svendborg Kommune har besluttet ikke at skabe fri passage ved Gundestrup Mølle, til trods for at kommunen er forpligtet til det. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund nu klaget over afgørelsen.

SPÆRRINGER

 

Spærringer er i dag den væsentligste faktor for udbredelsen af vilde bestande af ørred, laks og andre vandrefisk. Derfor arbejder Danmarks Sportsfiskerforbund på at skabe fri passage i vores vandløb.

 

De danske vandmøller bærer ofte på en stor kulturhistorisk værdi. Derfor kan der være særlige lokale og kulturhistoriske forhold, der skal tages hensyn til, når der skal arbejdes på fri passage ved denne type spærringer.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund og vores medlemsforeninger tilstræber en tæt dialog med de lokale lodsejere og andre interessenter for at finde løsninger, der både tilgodeser havørred og laks, men også tager hensyn til lokale kulturhistoriske værdier.

 

Læs mere om forbundets arbejde med spærringer her.

Fyn har i årevis været kendt for sit formidable havørredfiskeri. Det gode fiskeri er afhængigt af gode gydeforhold for havørreden i de mange små ørredvandløb, der findes overalt på øen. Et af dem er Hundstrup Å, der løber ud i Det Sydfynske Øhav. Desværre er havørredens vandring og gydning i Hundstrup Å begrænset af en spærring ved Gundestrup Mølle på den nederste del af åen – blot 6 km fra udløbet. Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med Svendborg Sportsfiskerforening og Vandpleje Fyn derfor arbejdet på at få skabt fri passage i vandløbet.

Kommunen har pligt til at skabe fri passage
Svendborg Kommune, der er ansvarlige for, at der bliver skabt fri passage i vandløbet, har politisk besluttet, at der ikke skal gøres en indsats ved Gundestrup Mølle på grund af kulturhistoriske hensyn.

Men det er ifølge vandområdeplanerne netop kommunens ansvar at gennemføre et restaureringsprojekt ved møllen, så havørreden frit kan vandre videre op i åen.

– Kommunen er forpligtet til at gennemføre et restaureringsprojekt ved Gundestrup Mølle og derfor har vi nu påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Vi har naturligvis ikke noget imod, at der tages hensyn til kulturhistoriske værdier, men vi er også overbevist om, at der sagtens kan findes en løsning, der tager hensyn til både fisk og fauna samt kulturhistorien ved møllen, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Læs hele klagen her.