Vandmiljøet er fortsat truet af forurening

02_VAV_iltsvind.jpg Forurening fra kvælstof kan medføre iltsvind i fjorde og havområder – og i værste fald fiskedød. Foto: Michael Jensen.

Hvis vi skal nedbringe problemerne med alger og iltsvind i fjorde og havområder, skal udvaskningen af kvælstof begrænses til 42.000 tons om året og sandsynligvis endnu mindre. Det er Danmark ikke i nærheden af at nå.

Ifølge den seneste opgørelse over udvaskning af kvælstof blev der i 2016 udvasket godt 59.000 tons kvælstof fra dansk landjord ud i fjorde og farvande – langt det meste fra landbruget. Hvis vi skal nedbringe problemerne med alger og iltsvind, skal vi ned på en udvaskning på højst 42.000 tons kvælstof og sandsynligvis endnu mindre. Det viser beregninger foretaget af blandt andre professor fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Stiig Markager, som internationale eksperter sidste år blåstemplede.

Opgør med dyrkningsformer
Målet om at begrænse den årlige kvælstof-udvaskning til 42.000 tons er Danmark ikke i nærheden af at nå, heller ikke hvis beregningerne i den omstridte landbrugspakke havde holdt stik. Ifølge professor og forsker i miljø og landbrug ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, er der behov for et opgør med en del af det traditionelle landbrugs dyrkningsformer, hvis målet skal nås.