Fisk og fjorde gisper efter ilt

4.jpeg Henrik Leth dokumenterer den 8. juni 2018, hvordan grønalger fylder mere og mere i den hårdt pressede Mariager Fjord. Det eneste liv på det lave vand er tanglopper. Foto: Henrik Leth.

Lokale lystfiskere melder om store forekomster af alger i overfladen på Mariager Fjord. Problemet bekræftes af Miljøstyrelsen, som har konstateret kraftigt iltsvind i både Limfjorden og Mariager Fjord.

SÅDAN OPSTÅR ILTSVIND

Iltsvind opstår, når fosfor og kvælstof bliver skyllet ud i havet fra landjorden under regnvejr. I havet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes under forbrug af ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist kan tømmes for ilt.

Iltsvind forstærkes ved stigende vandtemperatur, fordi ilten bliver brugt hurtigere i varmere vand, og fordi det varmere vand ikke kan indeholde så meget ilt som det kolde vand.

Kilde: Miljøstyrelsen.

Det varme sommervejr i størstedelen af maj og i begyndelsen af juni måned er årsagen til, at iltsvindet i fjordene er startet usædvanligt tidligt her i 2018. Lokale lystfiskere har observeret store mængder af alger i overfladen på Mariager Fjord. En af dem er Henrik Leth, som ofte besøger Mariager Fjord i sin pontonbåd. Han fortæller på sin hjemmeside Brakvand.dk, at vandtemperaturen den 8. juni var over 20 grader. Vandet var fyldt med alger, og der var næsten intet liv i vandet, selv midt i fjorden (Kongsdal).

De mange alger forbruger ilt, når de nedbrydes, og det medfører iltsvind. Ifølge DR Nyheder har Miljøstyrelsen konstateret, at både Limfjorden og Mariager Fjord er ramt af kraftigt iltsvind i de lavvandede områder. Det er normalt, at der opstår iltsvind i bestemte områder af Mariager Fjord og Limfjorden, men først i sensommeren.

02_VAV_iltsvind.jpg Så galt kan det i værste fald gå ved perioder med kraftigt iltsvind. Arkivfoto. Foto: Michael Jensen.

Som støvsuget for ørreder
Den lave koncentration af ilt i vandet har tilsyneladende fået fiskene til at søge væk. Garvede havørredfiskere ved Mariager Fjord beretter, at selv ’sikre’ pladser er som støvsuget for ørreder – også om natten. Håbet er selvfølgelig, at alle ørrederne er flygtet ud i Kattegats mere iltholdige vand.

Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at vi får den samme situation som i 1997, hvor der var iltsvind i hele Mariager Fjord, og hvor fiskene lå døde på bredden langs fjorden, da det på det seneste har blæst en del, så der er ilt i de øvre vandmasser. Men kommer det stabile og varme sommervejr tilbage, er det ikke umuligt, at Mariager Fjord kan blive ramt af alvorligt iltsvind igen.

Alger i Kalø Vig og Knebel Vig
Også på Djursland har lystfiskere observeret alger både i de indre dele af Kalø Vig og flere steder på lavt vand i Knebel Vig. Desuden har lystfiskere konstateret et øget pres på den udrydningstruede ål i form af garn og ruser på lavt vand, hvor ålen søger ind på grund af det iltfattige vand ude i fjordens dybder.

Bekymret for vandmiljøet
Danmarks Sportsfiskerforbund er generelt bekymret for iltsvindet i danske fjorde og havområder, som forværres ved øget udvaskning af fosfor og kvælstof.

– De seneste tal viser, at der i 2016 blev udvasket godt 59.000 tons kvælstof fra dansk landjord ud i fjorde og farvande, hvoraf langt det meste kom fra landbruget. Det er alt for meget. Hvis vi skal begrænse problemerne med alger og iltsvind, skal udvaskningen af kvælstof reduceres til højst 42.000 tons kvælstof og sandsynligvis mindre end det, siger natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen.

Han henviser til beregninger, der er foretaget af blandt andre professor fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, Stiig Markager, som internationale eksperter sidste år blåstemplede. Målet om at begrænse den årlige kvælstof-udvaskning til 42.000 tons er Danmark ikke i nærheden af at nå, heller ikke hvis beregningerne i den omstridte landbrugspakke havde holdt stik. Ifølge professor og forsker i miljø og landbrug ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, er der behov for et opgør med en del af det traditionelle landbrugs dyrkningsformer, hvis målet skal nås.

Læs mere om iltsvind og udvaskning af kvælstof i Sportsfiskeren 4, som udkommer sidst i juni.

Brams3.jpg
Mariager Fjord er i år ramt af iltsvind allerede i begyndelsen af juni måned.