Mortens gode ideer blev omsat i praksis

kursus1.jpg Morten Ringive, Søren Jensen og de øvrige deltagere planlægger, hvor der skal lægges sten ud.

Pionerer i Vandløbspleje (PIV) havde indbudt til kursus den 14. april. Her fik tyve deltagere ny viden om Morten Ringives Humbæk-metode og fik afprøvet den i praksis ude ved åen.

Pionerer i Vandløbspleje (PIV) er hjemmehørende i Faxe Kommune og laver primært vandløbsarbejde i Faxe Kommune og Stevns Kommune. Den 14. april havde gruppen arrangeret et gratis vandplejekursus og indbudt alle interesserede. Tyve havde taget imod invitationen og var mødt op ved hallen i Rønnede.

Efter velkomst ved gruppens formand Søren Jensen fortalte Morten Ringive om hans vandplejearbejde på Als. Her har han udviklet den såkaldte Humbæk-metode, hvor et mindre, kanaliseret vandløb i løbet af otte år blev selvreproducerende og nu stort set heller ikke kræver nogen form for vedligeholdelse.

En strækning af et tilløb fik nyt liv, da Morten viste, hvordan man kunne bringe åens egne kræfter i spil.
En strækning af et tilløb fik nyt liv, da Morten viste, hvordan man kunne bringe åens egne kræfter i spil.

Derefter var der indlæg fra Anne Etzerodt fra Faxe Kommune, Rune Hylby fra Den Sjællandske Grusbande og til slut Flemming Sønderup fra Hededanmark, inden turen gik ud til et lokalt vandløb.

Her viste Morten Ringive, hvordan man i praksis kunne bruge hans ideer fra Humbæk, og i løbet af et par timer fik den nederste del af et tilløb et nyt forløb, hvor åens egne kræfter kom i spil. Et arbejde som PIV nu vil videreføre, så man arbejder sig længere op i åen.

Lidt længere nedstrøms blev der udlagt skjulesten, og også her vil PIV arbejde videre, da et større restaureringsprojekt skal iværksættes her.