Overraskende få søørreder fra Mossø i gydebækkene

Baekoerred-sooerred.jpg Forskningscentret DTU Aqua elfiskede to gange i efteråret 2017 på en 12,7 km lang strækning fra Vestbirk Vandkraftværk til Kloster Mølle nær Mossø. Bestanden af søørreder på strækningen blev vurderet til 200. Foto: DTU Aqua.

For første gang siden 1990’erne bliver bestanden af søørreder ved Mossø undersøgt nærmere. De første undersøgelser har vist en forbløffende lille bestand af søørreder i Gudenåen fra Vestbirk til Kloster Mølle.

DTU Aqua har i en ny undersøgelse af søørred-bestanden ved Mossø konstateret, at bestanden af gydefisk er langt mindre end forventet og er gået meget tilbage, selvom der er en god bestand af ungfisk på gydeområderne. Årsagen er sandsynligvis en dårlig overlevelse fra det tidspunkt, hvor smoltene trækker ud i Mossø, til de skal vende tilbage for at gyde. En enkelt ørred havde garnskade, og mange af gydefiskene (18 %) havde sår efter angreb fra rovdyr. Det tyder på en væsentlig dødelighed pga. rovdyr som fx skarv og odder.Første undersøgelse siden 1990’erne
Søørred-bestanden i Mossø har ikke været undersøgt siden 1990’erne, hvor Gudenåkomitéen og Vejle Amt foretog flere undersøgelser. Fiskeplejen har derfor finansieret en ny undersøgelse i 2017-2018, hvor bestandsstørrelsen af gydefisk i Gudenåen og det lille tilløb til Mossø, Bjergskov Bæk, skal vurderes.

Lige før gydetiden i 2017 blev der i Gudenåen elfisket på en 12,7 km lang strækning fra Vestbirk Vandkraftværk til Kloster Mølle nær Mossø. Den første befiskning, hvor formålet var at mærke fisk til bestandsanalysen, blev foretaget 9. og 10. oktober. Her viste der sig at være forbavsende få søørreder.

Ved undersøgelsen blev der mærket 38 ørreder, heraf en del ret små individer, der sikkert ikke har været i søen. De blev dog mærket, så de kunne være med til at sikre en korrekt beregning af effektiviteten ved elektrofiskeriet. Der var kun 16 søørreder over 40 cm, med den største på 79 cm.

Som det har været tilfældet i andre større vandløb i de seneste år, blev der kun fanget få andre fisk. Der blev således kun fanget ganske få skaller og gedder, men ingen aborrer og brasener. De fangne fisk var koncentrerede i de hurtige, lavvandede områder, hvor der var ørreder og få stallinger.

Kun 200 søørreder over 40 cm
Den 13. og 14. november elfiskede DTU Aqua igen på hele strækningen, og denne gang blev der fanget 60 ørreder, hvoraf 39 var over 40 cm. Baseret på genfangsterne af de mærkede ørreder blev antallet af søørreder (over 40 cm) i Gudenåen fra Vestbirk til Kloster Mølle beregnet til ca. 200. Det korrekte antal ligger med 95 % sandsynlighed mellem 110 og 290.