Opløftende resultat af el-fiskeri i Kongeå

blanklaks.jpg

Mange laks, havørreder og over 1000 stallinger var resultatet af et vellykket el-fiskeri i Kongeåen.

Årets el-fiskeri var imødeset med stor spænding, ikke mindst set i lyset af, at der sidste år blev opfisket næsten 1000 individer, men også fordi, at man for første gang skulle el-fiske, efter at spærringen ved Jedsted blev fjernet i sensommeren. Det fortæller Jens Lygum fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

Sidst men ikke mindst skulle der foretages en bestandsanalyse. Man har endnu ikke fået de helt nøjagtige tal fra DTU Aqua, der vil blive offentliggjort senere. Der blev el-fisket på strækningen oppe fra Knagemøllen og hele vejen ud til Vilslev.

Ved første sejlads var der rigtig meget vand i åen, så resultatet var ikke særlig positivt. Da man prøvede et par uger senere, var vandstanden faldet betydeligt. Det resulterede i et langt mere positivt resultat med langt flere laks og havørreder.

Desuden blev der fanget to snæbler og rigtig mange (mere end 1000) stallinger fra ungfisk og op til 45 cm - en virkelig god nyhed efter en række år med meget få af disse smukke fisk. Det vakte også glæde, at man fangede omkring 300-400 bækørreder fra 25 cm og opefter – altså ikke smolt på vej ud af vandløbet, men standfisk.

Gydemoden hanlaks.JPG (1)
En smuk han-laks fra Kongeå.
Snæbel.JPG
El-fiskeriet resulterede i fangst af to stykker af den sjældne snæbel.