1,9 meter høj opstemning er fjernet

Foto 1.png Det nye vandløb med snoninger, gydegrus og oversvømmelsessikring.

Sidst i november 2017 fik Vidkær Å låst de sidste lænker op i forbindelse med, at Aalborg Kommune blev færdig med et af de større restaureringsprojekter i nyere tid.

Nu kan fiskene svømme fra Limfjorden og op til vandløbets udspring 20-30 kilometer længere oppe. I forbindelse med projektet er en 1,9 m høj opstemning ved Vidkær Dambrug blevet fjernet, og ca. 2 km kanaliseret vandløb er erstattet af ca. 2,6 km genslynget vandløb. Der er udlagt 13 gydebanker og en masse skjulesten, så fisk, smådyr og planter har bedre forhold. Samtidig er det sikret, at markerne langs vandløbet står mindre under vand.