Uenighed i regeringer om sandsugning

sandsuger.JPG Mens den nordlige del af Øresund friholdes for sandsugning, hentes der fortsat mange kubikmeter sand op fra Køge Bugt.

De konservative ønsker at stoppe sandsugningen i Øresund, men Venstre siger nej. Det skriver Danmarks Radio onsdag den 9. december.

Den svenske miljøminister har rettet kritik mod den danske regering for fortsat at tillade sandsugning, og det har gjort indtryk på De konservatives miljøordfører Mette Abildgaard.

- Vi mener meget klart, at man bør indstille den sandsugning, der finder sted i Øresund. Vi kan se, at den har meget store miljømæssige konsekvenser. Derfor mener vi, at man skal beskytte Øresund langt bedre, end vi gør i dag, udtaler hun til DR.

Hun vil rejse sagen overfor miljøminister Esben Lunde Larsen, men her skal hun ikke vente forståelse.

- Det er ikke regeringens opfattelse, at vi skal have et forbud. Vi ønsker, at hovedstaden skal kunne udvikle sig. Det kræver råstoffer, og dem indvinder vi på en miljømæssig forsvarlig måde i Øresund, siger Esben Lunde Larsen.

Mette Abildgaard forudset derfor, at De konservative kommer i mindretal i regeringen og derfor alligevel kommer til at lægge stemmer til en fortsat sandsugning. Svenskerne derimod ophørte med at suge sand i Øresund for 35 år siden, og her er man stærkt kritiske overfor, at Danmarks fortsætter.

Hos Danmarks Sportsfiskerforbund tages der også klart afstand til den nuværende danske praksis.

- Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at alle former for råstofindvinding skal stoppes i de områder af Øresund, der er vigtige for fiskebestandene og fiskeriet – både det erhvervsmæssige og det rekreative, udtaler forbundsformand Verner W. Hansen.