Redningsaktion i bollebækken

Træls kreaturbro efter.jpg En af medlemmerne, som har fjernet en af de fem spærringer (betonrør fyldt med grene).

I Bolle- og Skelbækken er der normalt god gydeaktivitet. I starten af december har der ikke været gydeaktivitet selvom gydningen er i fuld gang. Det undrede en flok medlemmer fra Voer å Sportsfiskerforening.

De gennemgik bækkene, og fandt fem spærringer som sikkert, er forklaringen på de manglende gydefisk. De tre var kraftige ”bæverdæmninger”, med nedblæste grene eller væltede træer, som både spærrerede og opstuver vandet. De to andre var delvist sammenfaldne kreaturbroer af betonrør, hvor rørenes indgang var helt stoppet af grene og kviste.

Uden dagens redningsaktion havde vi nok mistet stort set hele årgangen af yngel i de to bække, forklare, Jørgen Riis Vestergård.

Bolle- og Skelbækken løber begge under Flauenskjoldvej et par km syd for Brønden. Sidste år havde de tilsammen besøg af 47 gydefisk. Nu er det igen muligt at komme op til gydegruset som er essentielt for en god havørredbestand.