Okkerforurening og fiskedød forhindret i Birkesig Bæk

DSC_0082.JPG

Esbjerg Kommune havde fejlagtigt godkendt en oprensning af Birkesig Bæk, der kunne have medført okkerforurening og fiskedød i bækken og længere nede i å-systemet. Danmarks Sportsfiskerforbund har standset den planlagte oprensning med en klage, hvor vi advarer mod alvorlige følger af oprensning i okkerplagede områder.

Birkesig Bæk i Esbjerg Kommune ligger i et okkerramt område, hvor man skal være særligt varsom med at lave opgravninger og oprensninger i vandløbene. Alligevel havde Esbjerg Kommune givet en tilladelse til at oprense Birkesig Bæk. Den tilladelse har Danmarks Sportsfiskerforbund nu har fået standset med en klagesag.

– I okkerområder skal man tage de fornødne hensyn, når man giver lov til at regulere vandløb, men det havde Esbjerg Kommune ikke gjort. Vi klagede derfor til Natur- og Miljøklagenævnet, og den klage har vi fået medhold i, siger Lars Brinch Thygesen, Natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det betyder, at Esbjerg Kommune ikke kan gennemføre nogen oprensning i Birkesig Bæk på nuværende tidspunkt, og vi har dermed forhindret en okkerforurening, der kunne have dræbt alt liv i selve bækken, men også længere nede i å-systemet, siger Lars Brinch Thygesen.

Esbjerg Kommune har genslynget strækningen og udlagt flere gydeområder til laksefisk, men hvis der løber okker ned i Vibæk, så vil det arbejde jo være spildt. Vi er derfor glade for, at det lykkedes at standse processen i tide.
Lars Brinch Thygesen, Natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund

Okker skader fiskebestande
I okkerplagede områder befinder der sig store mængder jern i jorden, og en del ender som okker i vandløbene. Når et okkerfyldt vandløb oprenses, så har det store konsekvenser for dyrelivet.

– Okker kan sætte sig på dyrenes gæller og kvæle dem. Men den kan også aflejre sig i gydebankerne og dermed ødelægge fiskenes reproduktion. Af samme grund er dyrelivet i okkerplagede vandløb altid stærkt reduceret i forhold til åer uden okker, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Gode vandløb var i fare
Birkesig Bæk udløber i Vibæk, der munder ud i Sneum Å. Her er der fundet vild yngel af både laks og ørred. Esbjerg Kommune har endda gennemført et større restaureringsprojekt i Vibæk på strækningen fra Birkesig Bæks udløb til udmundingen i Sneum Å.

– Esbjerg Kommune har genslynget strækningen og udlagt flere gydeområder til laksefisk, men hvis der løber okker ned i Vibæk, så vil det arbejde jo være spildt. Vi er derfor glade for, at det lykkedes at standse processen i tide, siger Lars Brinch Thygesen.