Lystfiskere indbydes til møde om sæler i åerne

Seal_portrait-IMG_2368_2.jpg

Miljø- og fødevareministeren indkalder til møde om det stigende antal sæler i åerne. Danmarks Sportsfiskerforbund hilser initiativet velkomment og ser frem til at deltage i mødet og den efterfølgende proces.

Tidligere blev den spættede sæl stort set kun observeret i saltvand, men de seneste år er sælerne i stort omfang begyndt at trække op overalt i de større jyske vandløb i jagten på føde. Det har vakt bekymring hos lystfiskerforeningerne, og nu bekymrer det også miljø- og fødeminister Esben Lunde Larsen. Ministeren har derfor bedt Miljøstyrelsen om at arrangere et møde, hvor problemets omfang skal belyses. Esben Lunde Larsen lægger op til, at Danmarks Sportsfiskerforbund skal deltage i mødet sammen med lystfiskerforeninger, fritidsfiskerforeninger og de berørte kommuner.

– Det er meget positivt, at miljø- og fødevareministeren sætter sælproblemet på dagsordenen. Vores medlemsforeninger har de senere år oplevet en markant stigning i antallet af sæler i de vandløb, hvor de har fiskeret, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er ikke et nyt fænomen, at der ind imellem svømmer sæler op i de større vandløb for at æde primært havørreder og laks. Men det er nyt, at det nu sker i rigtig mange af de større, jyske vandløb, og at observationerne strækker sig over længere perioder. Der er simpelthen kommet flere sæler op i åerne, der samtidig opholder sig der længere tid. Den nye adfærd hos sælerne vækker bekymring i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det stigende antal sæler i åerne stresser fiskene og gør lystfiskeriet mindre attraktivt. Det betyder, at foreningerne risikerer at miste medlemmer, ligesom der er eksempler på store nedgange i salget af dagkort. Det presser økonomien i sportsfiskerforeningerne, og det kan i sidste ende få negative konsekvenser for vandplejearbejdet og for mulighederne for at fiske i vandløbene.
Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund

– Det er foruroligende, at sælerne i så stort et omfang er begyndt at jage i vandløbene. Det er en unaturlig adfærd for de ellers sky dyr. Det kan gå ud over fiskebestandene, som masser af frivillige sportsfiskere har hjulpet op ved at restaurere vandløb og udsætte fisk, siger Verner W. Hansen, der også henviser til de økonomiske konsekvenser af sæler i vandløbene.

– Det stigende antal sæler i åerne stresser fiskene og gør lystfiskeriet mindre attraktivt. Det betyder, at foreningerne risikerer at miste medlemmer, ligesom der er eksempler på store nedgange i salget af dagkort. Det presser økonomien i sportsfiskerforeningerne, og det kan i sidste ende få negative konsekvenser for vandplejearbejdet og for mulighederne for at fiske i vandløbene, tilføjer Verner W. Hansen.

Brev til ministeren
På vegne af Danmarks Sportsfiskerforbund har Verner W. Hansen sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, hvor han imødekommer ministerens initiativ.

– Vi ser frem til at deltage i mødet og i den videre proces, hvor der skal kigges på løsninger på sælproblemet. Det er vigtigt, at lystfiskerne ligesom erhvervsfiskerne i saltvand får en formel mulighed for at kunne bortskræmme sæler, der påvirker fiskebestandene og lystfiskeriet i åerne, siger Verner W. Hansen.

Miljø- og fødevareministeren har bedt Miljøstyrelsen om at undersøge nye muligheder for regulering af sæler.