2017 10 27 Ovnstrup 01 besk.jpg Det kræver mange kræfter at fjerne naturens egne spærringer – heldigvis kan de klares uden maskinkraft.

Fredag den 27. oktober var tre medlemmer fra Voer å Sportsfiskerforening ude at pleje og vedligeholde de lokale bække. De var helt præcist ude for at sikre fri passage til ørrederne, så de nemmer kan gyde i bl.a. Tøsbækken og Ovnstrup Bæk, fortæller bestyrelsesmedlem Christian Krogh fra Voer Å Sportsfiskerforening. De blev belønnet med friske gydebanker og havørreder på det lave vand samt gratis styrketræning.  

De fortæller her hvad de oplevede:
Som sædvanligt fandt og fjernede vi en del kritiske spærringer. Nogle af dem var under opbygning. Andre så allerede nu ud til at være helt umulige at passere for gydefiskene, i hvert fald ved dagens vandstand. På brinkerne kunne vi tydeligt se, at vandet havde været 30-40 cm højere oppe for nylig. Det giver fiskene bedre muligheder - og dem udnytter de. Langt oppe i Tøsbækken fandt vi en halv snes friske gydninger, og vi så to havørreder – resten af den halve snes er nok allerede tilbage i åen som nedgængere. I Ovnstrup Bæk var der en enkelt gydning opstrøms den spærring, som er vist på billedet. I Nymølle Bæk blev der også set enkelte gydninger dagen før. Det er usædvanligt med så mange gydninger i oktober. Det må være den megen regn der sætter fart i sagerne – sidste efterår var jo meget tørt, og da kom der først rigtig gang i gydningen et godt stykke ind i november, fortæller en af deltagerne Jørgen Riis Vestergård.