Nye planer for de sydøstsjællandske vandløb

P6250023.jpg De sydøstsjællandske vandløb skal undersøges i 2018

DTU Aqua har nu meldt ud, hvilke vandløb der i 2018 skal have revideret deres udsætningsplaner, som i dag kaldes ”Planer for fiskepleje”. Blandt de udvalgte områder er vandløbene i Stevns, Faxe og Vordingborg kommuner, og det betyder, at der ikke skal udsættes yngel ud her i foråret 2018.

Når planerne revideres ønsker man nemlig at få undersøgt, hvor meget yngel vandløbenes egen ørredbestand selv kan producere.

Når man kender omfanget af denne naturlige ørredproduktion, kan biologerne bagefter fastsætte, hvor meget der fremover skal udsættes som enten yngel, ½-års fisk eller smolt.

Det betyder dog ikke, at der slet ikke udsættes ørreder i vandløbene i 2018, men i stedet for yngel sker det som ½-års fisk i efteråret, når undersøgelserne er gennemført.