Kortfilm om nye stenrev ved Als

als 109 gl pøl_edited-1.jpg

For nogen tid siden skrev vi her på siden om foreningen Als Stenrev, som blev oprettet 2011. Sammen med en række foreninger og organisationer er Als Kommune gået sammen om at etablere nye stenrev rundt om øen – bestående af i alt 14.000 kubikmeter granitsten og - blokke.

Efter få år vil stenrevet være bevokset med tang og derved danne grundlag for et rigt dyre- og fiskeliv.

Nu har Chilibal Film produceret en cirka 4 minutter film om det spændende projekt, hvor man kan høre meget mere om det spændende projekt.
https://www.youtube.com/watch?v=_MB3spkGtj8