Hjælp med at kortlægge krebs i Danmark

males.png (1) Fra venstre ses flodkrebs, signalkrebs og galizisk sumpkrebs. Foto: William Brenner Larsen og Sune Agersnap

Den danske flodkrebs er truet af de to invasive arter signalkrebs og galizisk sumpkrebs. Et nyt krebseatlas skal kortlægge udbredelsen af krebsearterne og skabe afsæt for bekæmpelsen af de invasive arter.

Send dine observationer til krebseatlas

Hjælp med at kortlægge krebs i Danmark ved at sende dine observationer til det nye krebseatlas.

Tag et billede af krebsen fra både oversiden og undersiden, og send det i en mail til krebseatlas@snm.ku.dk. Du kan også kontakte projektkoordinator Sune Agersnap på tlf. 61700647.  

Krebs er aldrig før blevet overvåget systematisk i Danmark, men nu skal et nyt krebseprojekt kortlægge udbredelsen. Projektet er sat i søen af Miljøstyrelsen og bliver gennemført i et samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum og rådgivningsfirmaet AstaCon. Formålet er at sikre overlevelsen af den oprindelige, men truede danske flodkrebs. Arten er presset af de to invasive krebsearter signalkrebs og galizisk sumpkrebs, samt af menneskers forurening og ødelæggelse af søer og vandløb. For at kunne bekæmpe de to invasive krebsearter mest effektivt, er man nødt til at kende til den reelle udbredelse af alle tre krebsearter i Danmark. Det er netop formålet med det nye danske krebseatlas.

Øget pres på flodkrebs og fisk
Presset på den danske flodkrebs bliver øget af krebsepesten, som tidligere i år er blevet konstateret i fem signalkrebsbestande (Gudenåen, Resen Kær Å, Karup Å, Ribe Å og Susåen). Dertil kommer, at de invasive krebs ikke alene påvirker flodkrebsen, men også har en negativ indflydelse på fiskebestandene. De invasive krebs spiser fisk, fiskeyngel og fiskeæg, og de udnytter de samme gemmesteder som fiskene, hvilket gør f.eks. laksefisk mere udsatte over for prædatorer.

Hjælp forskerne
Du kan hjælpe forskerne med at kortlægge krebs i Danmark ved at give besked til krebseatlas om dine observationer langs åer og søer. Alle krebseinformationer har interesse og vil blive behandlet fortroligt, hvis du ønsker det. Selv eksperter kan tage fejl af de forskellige arter, og derfor bedes du tage et billede af krebsen, gerne med både oversiden og undersiden. Send billedet i en mail til krebseatlas@snm.ku.dk. Så er du med til at skabe overblik over krebsenes udbredelse.