Gode og dårlige oplevelser ved åen

havelse4.jpg Der er udsigt til gyderekord i Kollerød Å

Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe har i løbet af november taget mange traveture langs de vandløb, som vandplejegruppen arbejder med. Det er især Havelse Å, Græse Å og Sillebro Å, der alle løber til østsiden af Roskilde Fjord.

Kaj har først og fremmest set efter gydebanker, men det var noget andet, der fangede hans opmærksomhed, da han gik tur ved Havelse Å den 16. november. Her var det nemlig ikke muligt at se bunden af vandløbet, da vandet var ualmindelig grumset. Kaj kørte opstrøms og fandt hurtigt årsagen. En mand fra HedeDanmark var i gang med at grave i åen med en maskine.
Efter kontakt til Hillerød Kommune fandt han ud af, at der var tale om en regulativopgravning over en kilometerlang strækning af åen, og kommunen måtte slukørede bekende, at de ikke havde krævet af HedeDanmark, at opgravningen skulle have været afsluttet inden gydesæsonen gik i gang.

- Bagefter tog jeg til Gørløse Å for at se, om den sædvanlige bækørred havde gydt. Det havde den, men ikke nok med det, næh, endnu en bækørred og to havørreder havde haft herrebesøg og fundet behag i at bruge de gydebanker, vi lavede forrige år sammen med ØrredPatruljen. Så blev det alligevel en god dag, fortæller Kaj.

Andre ture også budt på gode oplevelser, og dagen efter talte han gydebanker i Kollerød Å på strækningen fra skydebanen ved Hanebjerg til udløbet i Havelse Å, og her var der allerede 35 gydebanker, skønt gydesæsonen langt fra er forbi.

- Sidste år var der 34, men det var da sæsonen var slut, og forrige år var der 30, og i 2001 var der slet ingen. Det kan godt være, at nogle synes, det var en dårlig sommer, men ikke for havørrederne, slutter Kaj Larsen.

Havelse Å Vandplejegruppe er en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening.

havelse3.jpg
Det v ar et trist syn, der møde Kaj Larsen ved Havelse Å