Flotte film om fiskepleje

Vilholt.jpg

DTU AQUA har udgivet en lille film om restaureringer af store vandløb i henholdsvis Gudenå ved Vilholt og Vejle Å ved Vingsted.

Begge steder er der sket en markant fremgang i ørredbestanden. De to steder er der altid langt mere yngel end miljølovgivningens strengeste krav på 2,5 stk. yngel pr. meter vandløb, som skal opfyldes, for at et vandløb kan få betegnelsen ”høj økologisk tilstand”. De mange ørreder viser altså, at naturen har det godt, og at restaureringen ved Vingsted har skabt en ørredbestand, der er på højde med de bedste i Danmark.

Ved DTU Aquas og Vejle Kommunes fiskeundersøgelser i august 2017 var der op til ca. 20 styk ørredyngel pr. løbende meter på de bedste stryg ved Vilholt og Vingsted. 

Så der er er tale om en helt fantastisk fremgang siden spærringen ved Vilholt blev fjernet i 2008.