Nu skal Voldbækken i Brabrand restaureres

voldbækken-3.jpg

Tirsdag den 24. oktober, kl. 15.30 til ca. 18.00 gennemføres projekt med udlægning af marksten i Voldbækken. Det sker på en strækning fra Byleddet i syd til Silkeborgvej i nord. Mødested: Broen over bækken syd for ny institution på Byleddet.

Arrangør er ”Vandstjernerne”/ØLF i samarbejde med Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Naboer og beboere i området inviteres med til arrangementet. Bjarke Dehli starter kl. 15.30 med at elfiske strækning for undersøgelse af fiskebestanden. Der fortælles en historie om fiskene, og hvordan vi kan hjælpe med til at gøre bækken endnu bedre for naturen og fiskene.

Der skal udlægges ca. 12 m3 marksten, svarende til godt 30 tons. Formålet er at skabe et mere varieret vandløb. Det giver mere liv og flere fisk. Stenene giver skjul og ophold for dyr og fisk. Gydegruset frilægges.

Arrangørerne kan godt bruge nogle flere folk til forskellige opgaver under arrangementet. Det gælder også dagen før, mandag den 23. oktober, hvor stenene skal fordeles langs bækken.

Du kan melde dig til Arne Bager, tlf.: 2927 4774 eller mail.

voldbækken-2.jpg