ElfiskeriJan Nielsen.jpg

Den 7.-8. oktober 2017 deltog 30 kursister i DTU Aquas og Danmarks Sportsfiskerforbund restaureringskursus del III. Formålet var at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan forbedre forholdene i vandløbene samt udveksling af erfaringer.

Den 7.-8. oktober 2017 deltog 30 kursister i DTU Aquas og Danmarks Sportsfiskerforbund restaureringskursus del III. Finn Sivebæk og Jan Nielsen, fiskeplejekonsulenter i DTU Aqua, var kursusledere og guider på rundturen, der førte til nogle af de mest produktive ørredvandløb i regionen - Villestrup Å, Lindenborg Å, Lerkenfeld og Trend Å. Formålet var at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan forbedre forholdene i vandløbene samt udveksling af erfaringer.

Stor fremgang

For 20 år siden var de vilde ørredbestande meget små i de fleste nordjyske vandløb. Nu er landsdelen Himmerland kendetegnet ved store ørredbestande, som klarer sig uden udsætninger. Det er sket ved, at der genskabt naturlige forhold i vandløbene, herunder fjernet opstemninger, genslynget strækninger samt tilbageført grus og sten, som er egnet til gydning og skjul. Og de lokale sportsfiskere har i stor stil været drivkraften i den udvikling.

Repræsentanter fra de fire vandløb fortalte med stor begejstring om projekterne og fremviste resultaterne af deres restaurering. Der blev efterfølgende lavet bestandsanalyser af DTU Aqua på to af de restaurerede lokaliteter, og det dokumenterede ikke overraskende, at ørrederne i stor stil har responderet på de bedre forhold.

Villestrupå2.jpg
Vandløbet Villestrup Å med landets største tæthed af ørredyngel. Foto: Mark Højfeldt.

Afholdes også i 2018

– Der har været overvældende interesse for at deltage. Vi håber at kunne gentage kurset næste år, så hold øje med vores hjemmeside www.fiskepleje.dk, hvor vi til foråret udsender nyhedsmails om kurserne i 2018, fortæller Jan Nielsen fra DTU Aqua.

Vigtig inspiration

Også i Danmarks Sportsfiskerforbund er der tilfredshed med afviklingen af kurset, der er finansieret af Fiskeplejen.

– Vi er glade for at kurset er blevet til noget. Det har vi arbejdet for i flere år, siger Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han fortæller også, at en vigtig del af kurset var at møde andre ildsjæle og blive inspireret af hinanden.

– Et godt netværk af ligesindede er helt uvurderligt, når de gode resultater skal skabes. Vi tror, at dette kursus er med til at skabe tætte bånd på tværs af landsdelene, siger Kaare Manniche Ebert, der også har stor ros og tak til lokale sportsfiskere og en repræsentant fra Naturstyrelsen, der tog sig tid til at bidrage med lokal viden.