Erritsø Bæk ved Fredericia genslynges

20171009_085601.jpg

Fredericia Kommune er netop gået i gang med at give Erritsø Bæk flere slyng og hæve vandløbsbunden, så vandet skal løbe ud over kanten længere opstrøms renseanlægget og Strandvejen for at forsinke/opmagasinere større regnmængder, så man undgår oversvømmelse af renseanlægget og Strandvejen - hvilket er selve princippet med klimatilpasningen.

I projektet indgår der etablering af små lavvandede vandhuller nær bækken, som er egnet til for eksempel padder og andet dyreliv, der knytter sig til vand. Og endelig skal ørrederne få bedre gydeforhold, fortæller kommunen.
 
Første indsat er at fjerne nogle, men kun de nødvendtige træer langs de kommende nye forløb. Dernæst graves den nye vandløbsprofil, hvilket man regner med at være færdig med før jul

20171009_085006.jpg
Erritsø Bæk 001 fredericia_edited-1.jpg