Holmegårdsbækkens retablering

IMG_20170925_165326.jpg

Vi startede i forsommeren 2016 med et møde med lodsejerne Jette og Knud Brinch og Anders Sørensen fra Trend Dambrug, og ved den lejlighed fik vi tilladelse til at føre Holmegårdsbækken tilbage til Trend Å, fortæller Johannes Christensen, formand for Vandplejeudvalget i Trend Å Lystfiskeriforening
 
Bækken var ført direkte ind til dambruget i 1967, hvor vandet i mange år blev anvendt i klækkehuset, men da Trend Dambrug ikke længere bruger vandet til det formål, fordi det er blevet omdannet til et moderne  recirkuleret dambrug, var det oplagt, at bækken skulle munde direkte ud i Trend Å. 
 
- Jeg undersøgte så flere muligheder for skaffe økonomiske midler, da det er om bekostelig affære at  lave et sådant projekt, fortsætter VPU-formanden.. Sommeren 2016 ansøgte vi således Den Danske Naturfond om midler til føre bækken tilbage. Vi havde brugt sommeren til at planlægge og projekter bækkens løb, indhentet tilbud mv. så vi var godt  klædt på til dette. 
 
- Vi indsendte ansøgningen og  heldigvis  kunne de i fondes også se den  gode  ide i at  føre  bækken tilbage og den store naturværdi, som ansøgningen kunne fremme 
 
Den egentlige ansøgning blev til med  hjælp fra Sportsfiskerforbundets Kaare M Ebert, hvor vi havde opstillet budgetter og lavet projektforløb mv. Den blev så indsendt efteråret 2016 efter finpudsning hos DSF. Desuden skulle der lige afholdes møder med Vesthimmerlands Kommune og Paragraf 3-udvalg, samt møder med entreprenør, lodsejer mv, forklarer Johannes Christensen.

IMG_20170925_165846.jpg

Foråret 2017 startede så den store del af det frivillige arbejde og vi  fik ryddet bækken.
 
Så 50 år efter at bækken blev tæmmet og ført i dambruget, så er HedeDanmark netop nu ved at føre bækken tilbage, derefter vil elever fra fiskelinjen på Aalestrup Naturefterskole udplante vandranunkler og udlægge skjulesten og finpudse  bækken, så  den er  klar til at modtage de gydende havørreder, der hermed vil få 1,5 km nyt gydevandløb at boltre sig – med fineste vandkvalitet i faunaklasse 6. 
 
Holmegårdsbækken  vil løbe frit igen primo okober 2017, slutter Johannes Christensen, som takker alle de lokale ildsjæle for deres store indsats.

IMG_20170925_165706.jpg