500 år gammel spærring ved Hyldal Mølle er snart fortid

Foto 1 Hyldal møllebæk - tilløb til Sønderup Å.jpeg

Rebild Kommune er i gang med at forbedre faunapassage og fjerne stuvezone ved Hyldal Mølle i Hyldal Møllebæk. Den forbedrede faunapassage åbner for ca. 2 km lang vandløbsstrækning, som ikke har været passabel for vandrende fisk og smådyr i måske 500 år. Hyldal Møllebæk er et mindre tilløb til Sønderup Å som løber til Limfjorden. 

Hyldal Møllebæk er stemmet ca. 4 m op af møllen og der er herved dannet en lille sø. Nordjyllands Historiske Museum har oplyst, at Hyldal Mølle sandsynligvis er anlagt i middelalderen (år 1000-1536).

For at forbedre faunapassagen etablerer kommunen et omløbsstryg forbi møllesøen og en bedre vejunderføring længere opstrøms. De to tiltag giver forbedret passage og levemuligheder for vandrende fisk og smådyr, fortæller Niels Sørensen fra Rebild Kommunes vandløbsafdeling.

Projektet har fået tilskud fra Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri samt den Europæiske Fiskerifond.

Foto 2 Nyt og gammelt forløb (gul farve nyt forløb, blå farve gamle forløb).png