To fynske vandløb frem i lyset

vandpleje søren bæk 2.jpg

I nordfynske Mølleå er projektet gennemført: En rørlagt strækning er genåbnet og dermed er der blevet en helt ny 1 km lang strækning til fynske havørreder. Og i sydfynske Pipstorn Bæk er projektet lige sat i gang.

Strækningen af Mølleå ovenfor Tværskov Mølle har tidligere været lukket land for havørreder og meget andet, som vandrer op og ned i de fynske vandsystemer. Det er nu fortid: Nordfyns Kommune og Havørred Fyn har realiseret et stort restaureringsprojekt, hvor Mølleå er blevet genslynget og ført uden om spærringen ved møllen og selve møllesøen.

Derfor er det fine vandløb nu blevet hele 964 meter længere med sving, stryg, gydegrus og vegetation. Der er ikke alene oplagte gydeområder i det nye vandløb, men også fri passage ned- og opstrøms. Projektet har kostet godt 1,5 mio. kroner i alt, hvoraf Havørred Fyn har støttet med godt. 1.2 mio. kroner. Det er 80 procent af udgifterne, som de fynske kommuner kan ansøge Havørred Fyn om at dække. Havørred Fyn giver i gennemsnit tilsagn til et restaureringsprojekt hver måned, året rundt, stort som små - så længe det kan bidrage til at ophjælpe bestanden af fynske havørreder.

150 meter i rør
Vandpleje Fyn har netop gjort de første indledende øvelser til at genåbne en 150 meter rørlagt vandløbsstrækning af Pipstorn Bæk nær Faaborg på Sydfyn. - Det er vores plan, at vandløbet genslynges, forlægges og forlænges, så vi i stedet for 150 meter rør ender op med i alt 300 meter gydevandløb med optimalt fald, og en faunaklasse som hæves betragteligt, oplyser Søren Knabe fra Vandpleje Fyn.

Lodsejeren har gennem lang tid haft ønske om at få fritlagt det rørlagte vandløb, som går tværs igennem hans idylliske grundstykke på den nedre del af vandløbet, og da han tilbød os frie hænder til at designe et nyt fint ørredvandløb var vi ikke længe om at gribe chancen og takke ja tak. Nu skal vi til tegnebrættet, have styr på finansieringen, og så håber vi at projektet kan realiseres til gavn for vandløbets fisk, fauna, og den økologiske tilstand, tilføjer Søren Knabe.

vandplejekort bæk.jpg