Spulepumpe skal lave flere ørreder

spulepumpe3.jpg

Drømmen om bedre forhold for de gydende fisk i vores vandløb, kan nu blive til virkelighed fortæller René Carlsen formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn. Vi har fået tilsagn om tilskud til en spulepumpe der kan fjerne sand fra gydebanker i vores vandløb. 

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn har allerede indkøbt og afprøvet spulepumpen  på enkelte gydebanker. Vandplejeformand Kevin Nielsen er begejstret for pumpen og tilskuddet fra friluftsrådet på 6000 kr.

”Vi er enormt glade for de penge, for nu ser det ud til, at ideen bliver til virkelighed, og vi kan komme i gang med at skabe endnu bedre forhold til de fisk der vandrer op i åen for at gyde. 
En af de gydebanker som vi allerede har spulet er gydebanken i Bangsbo Å ved Bangsbo  museum. Denne gydebanke var stadig fungerende, men flere steder var der en del sammenkittet materiale. Vi har nu fået hele gydebanken løsnet så både vores medlemmer, men også museets besøgende og besøgende i skoven,  har mulighed  for at se de gydende  havørreder i efteråret, siger Kevin Nielsen  fra Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn”

Frivillige hænder hjælper ørrederne og naturen

Foreningen er så småt  ved at få samlet et ”spulehold”. Vi har dog altid brug for flere hænder, og derfor arrangerer vi i efteråret et 7 timers kursus i vandløbsrestaurering. Det er vores håb, at dette kursus vil vise medlemmerne, at der kommer noget ud af dette arbejde, og bestanden af naturligt yngel forbedres. 

Foreninger besøger de mindre tilløbsbække for at besigtige gydebanker og bækkenes generelle tilstand, disse bække benyttes af bæk- og havørrederne til gydning i efteråret. Her har vi haft en god dialog med lodsejerne, de fleste har fulgt med i livet i de bække der løber på deres jorder, og flere har tidligere givet tilladelse til udlægning af kunstige gydebanker. Derfor er de fleste også glade for, at vi nu kommer forbi deres bæk med den nye spulepumpe, så de kan opleve endnu flere gydende ørreder på deres jorder, forklare René Carlsen formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.  

Tilskuddet kommer fra Danske Lotteri 
Det er Friluftsrådet, der hvert år uddeler 60 millioner kroner til projekter, der giver bedre muligheder for friluftsliv og naturforståelse. Projekter, som frilægning af gydepladser for sand, der kommer mange til gavn og inddrager frivillig arbejdskraft prioriteres. De mange penge til friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og det Danske Klasselotteri A/S. 

Hvis i har brug for hjælp til at søge midler til en spulepumpe eller vil hjælpe ovenstående forening med at forbedre gydebankerne kan i kontakte formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Rene Carlsen.