Billed 3, stryg, Elverdamsåen, juni 2017.JPG

I maj måned blev det store vådgøringsprojekt syd for Holbækmotorvejen i Elverdams-ådalen blev skudt i gang og de første spadestik med de store gravemaskiner blev taget. 

Det er mere end fem år siden, Tuse Å’s Ørredsammenslutning sad med rundt om bordet, da det store projekt var i planlægningsfasen.

Nu, i maj måned 2017, tog projektet hurtigt form, og Olaf Christiani fra Naturstyrelsen, der er ”bygherre” på projektet, kunne fortælle, at arbejdet hurtigt skred frem. 

Gravemaskinerne blev kørt i stilling, jord blev flyttet med lynets hast, og der gik ikke mange uger, førend Elverdamsåens nye slyngede åløb ud over engene, tog form. 

Som et blåt bånd igennem de grønne enge, skal Elverdamsåen slynge sig mod Isefjorden, og den i forvejen fantastiske ørredbestand skal have yderligere gunstige vilkår i dette sublime vandløb i bunden af Isefjorden. Et af de vigtigste fingeraftryk, TØS har fået sat på projektet var, at sikre, at den store ørredbestand og deraf store smoltudvandring, ikke gik tabt i en engsø, som man har set det mange andre steder. 

Det ville være en katastrofe, -så derfor har TØS hele tiden haft stor fokus på, at Elverdamsåen ikke skulle løbe igennem en sø fyldt med gedder iblandt dem, og skarv eller hejrer oppefra. 

TØS fik derfor flyttet Elverdamsåen nogle hundrede meter således, at åen ikke løber ind i den sø, der i vinterhalvåret skal sikre, at kvælstof fra landbruget omsættes inden det løber ud i Isefjorden. 
Det lykkedes gudskelov at få sat dette fingeraftryk på projektet.

Nede på ”byggepladsen” var gravemaskiner i fuld gang med at grave det nye løb. Trapezformet og helt uden den mindste variation. 

Men det kommer, om føje år, idet naturen jo ikke er en statisk størrelse, men hele tiden i forandring. Derfor vil det endelige udbytte af vådgøringsprojektet også først vise sig om nogle år, når åen og hele området, har fundet sit nye lejeJ.

Bag gravemaskinen gik en museumsmand fra Vestmuseum i Slagelse. Han gik og kiggede på mulige historiske og arkæologiske fund, der (måske) ville komme til syne i forbindelse med gravearbejdet.

Billed 4, Nyslynget Elverdamså, oversigtskort,  juni 2017.png

Blandt andet ligger der en bakke midt ude i ådalen, ganske umotiveret og kunne være en sommerboplads fra Ærtebølletiden, hvor stenalderfolket har samlet skaller og levet rimeligt beskyttet derude midt i strandengen. Der var rester af vadesteder med ”brosten” og der var rester af store planker, der lå som var det en gangbro henover det delta, Elverdamsåen på den tid har været. Husk på, dengang var der jo ingen Holbækmotorvej, og ej heller et dige i bunden af Tempelkrogen, der har sikret området mod oversvømmelser og indtræk af saltvand. 

Spunsvæggen ved det store sandfang lige nedstrøms for Elverdamskroen, der i mange år har sikret mod sandvandring ud over engene, skulle også brydes ned, og der skulle laves et langt stryg for at udnytte faldet på godt en meters penge. Store sten blev lagt og den før så ”triste” opstemning var nu blevet til det flotteste stryg til iltning af vandet og med en fin passage for både ål, ørreder og insekter.

De næste uger-måneder skal området ”fin-pudses”, der skal også holdes sommerferie og derefter skal hele projektet frigives. Det sker den 18. august, hvor det gamle åløb lukkes og vandet føres over i det nye åløb. Det bliver en festdag, og TØS håber på både flag, hornmusik og en rød snor at klippe over.

For umiddelbart efter åbningen af det nye løb, skal TØS og Grusbanden nemlig på job…..! ”Vi skal fange alle de fisk, vi kan i det gamle åløb og sætte dem over i det nye”, fortæller folkene fra TØS.

”Både de tusindvis af ørreder, der lige nu står på strækningen, men også gedder, de store karper (som vi fanger hvert år under elektrofiskeri efter moderfisk), ål og de store tidlige opgængere, der med garanti også står på strækningen den 18. august”.

Hvis du har lyst til at hjælpe med, er du velkommen til at ringe eller skrive til formanden for TØS og bandeleder for Grusbanden, Rune Hylby, på mobil: 2536 4280 eller via mail

Elektrofiskeriet forløber i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, TØS og Grusbanden, idet Olaf Christiani fra Naturstyrelsen og TØS nøje har planlagt, hvordan det gamle åløb skal lukkes og det nye åløb åbnes.

Kom derfor glad og frisk, til åbningen af en nyslynget Elverdamså og vær med til at fejre åbningen af et flot stykke natur syd for Holbækmotorvejen i den fredede Elverdams-ådal. Grusbanden vil sørge for øl og vand, samt akvarier til et nærmere kig på en flok helt vilde ørreder.

Billed 1, Elverdamsåens nye løb, maj 2017.JPG
Billed 2, Museumsmand peger en gl. bropille ud, Elverdamsåen, maj 2017.JPG