Kæmpe fremgang i vandløb ved Faxe

Frivillige sætter fælder op.JPG

I disse dage afsluttes optællinger af smolt i tre vandløb i Faxe Kommune. Det drejer sig om Faxe Å systemet - Faxe Å og Lilleå - og Vivede Mølleå. Tællingen foregår ved, at der opsættes smoltfælder, som spærrer vandløbene helt. Her fanges de små ørreder på vandringen mod havet, hvorefter de måles og tælles før de udsættes igen og kan fortsætte vandringen. Optællingen har stået på i april og maj, som er det tidspunkt, hvor de små ørreder forlader vandløbene. 

Undersøgelserne er sat i værk af Faxe Kommune i samarbejde med frivillige fra PIV (Pionerer i vandløbspleje). Den faglige styring af projektet udføres med Peter W. Henriksen fra Limno Consult som projektleder. At undersøgelserne blev sat i gang skyldtes, at det var ønskeligt at få en måling af effekterne af de mange projekter med udlægning af gydebanker, sten og miljøvenlig vedligeholdelse. Dertil kommer vigtigheden af at vide, om passagen ved Blåbæk Mølle i Faxe Å virker.

De foreløbige resultater ser særdeles lovende ud. Antallet af små havørreder som nu produceres i vandløbene overgår alle forventninger og kan måle sig med de bedste danske vandløb, hvilket bl.a. skyldes de mange projekter. I alt viser de foreløbige tal en udvandring af mere end 15.000 stk. fra de tre vandløb, og særligt Faxe Å er interessant. Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse for nogle år siden - før projektet ved Blåbæk Mølle - produceres i dag ca. fem gange så mange smolt. Det skyldes dels, at den gamle opstemning vanskeliggjorde gydende havørredernes opgang til gydeområderne opstrøms, dels at den yngel, som trods at klækkede, ikke kunne finde igennem mølledammen.  

Projektet kan også ses i lyset af, at Faxe Kommune netop har meldt sig ind i Fishing Zealand og produktionen af små havørreder er af afgørende betydning for fiskeriet langs kysterne på Stevns og i Faxe Bugt.

Unge havørreder fra fælden.JPG