DSF vil sikre indflydelse på fremtidens natur

Groent Danmarkskort_web_0.jpg
Medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund kan være med til at skabe en ny masterplan for Danmarks natur, når beskyttelsesværdige naturområder skal kortlægges i projekt Grønt Danmarkskort. Men det er afgørende, at frivillige kræfter får en reel indflydelse på, hvordan Danmarks natur skal formes i fremtiden. Det er et af budskaberne i Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar om Miljøstyrelsens udkast til retningslinjerne for Grønt Danmarkskort.
  
Sportsfiskere med på råd
Formålet med Grønt Danmarkskort er skabe en samlet indsats for at forbedre den danske natur på tværs af kommunegrænser. Indsatsen skal baseres på en udpegning af de mest betydningsfulde naturområder. Udpegningen vil ske i et samarbejde mellem kommunerne og 19 lokale naturråd med repræsentanter fra både erhvervslivet og grønne foreninger. Danmarks Sportsfiskerforbund forventer, at repræsentanter fra sportsfiskerforeningerne vil sidde med i de lokale naturråd og have indflydelse på naturudpegningen. Frivillige fra lokale sportsfiskerforeninger har en stor viden om lokale vandløb, som kan være afgørende for udpegningen af naturområder.
 
Danmarks Sportsfiskerforbund er fortaler for, at naturrådene bliver inddraget tidligt i processen, så man får gavn af repræsentanternes indgående kendskab til lokale naturforhold. Dette understreger forbundet i sit høringssvar om Miljøstyrelsens udkast til retningslinjerne. Desuden mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at naturrådene bør være permanente og ikke midlertidige, som der bliver lagt op til i udkastet. Der er store perspektiver i at have et hold lokale rådgivere, som kan være med til at løse udfordringerne i det videre arbejde med Grønt Danmarkskort.
 
Værktøjer skal på plads
Alt i alt bakker Danmarks Sportsfiskerforbund op om Grønt Danmarkskort og de tilknyttede naturråd. Forbundet anbefaler dog i sit høringssvar, at man laver et eftersyn af de love, der knytter sig til naturforbedringer, blandt andre naturbeskyttelsesloven og loven om husdyrbrug. Som lovene ser ud i dag, giver de ikke tiltrækkelige muligheder for at gennemføre forbedringer for naturen og miljøet. Naturrådene risikerer at komme med anbefalinger, som ikke kan realiseres, fordi de nødvendige værktøjer ikke eksisterer. Et eftersyn af lovene er derfor en forudsætning for, at naturrådene og Grønt Danmarkskort kan føre til en rigere natur med flere plante- og dyrearter og ikke mindst flere vilde fisk.

 

Læs Forbundets høringssvar her