Eksperthøring bekræfter kritik af havbrugsplaner

IMG_1827_havbrug.jpeg

Danmarks Sportsfiskerforbund var i dag til stede ved en offentlig eksperthøring om mulighederne for at kompensere for forureningen fra havbrug.

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg havde arrangeret høringen, hvor en række videnskabelige eksperter havde taletid. Formålet med høringen var at få eksperternes vurdering af muslinge- og tangopdræts miljøkompenserende effekter, en vurdering af havbrugenes påvirkning af havmiljøet samt en vurdering af risikoen for udbrud af parasitten lakselus i Kattegat.

Politikerne i blå blok vil bruge lovforslaget om marine virkemidler som en lappeløsning, der kan legitimere planerne om flere og udvidede havbrug i de danske farvande. Men ifølge flere af eksperterne i dagens høring er det ikke dokumenteret, at muslingeopdræt og tangopdræt har den tilstrækkelige effekt til at kompensere for havbrugenes forurening. Samtidig påpegede Anders Koed, seniorforsker DTU Aqua, at der er en alvor risiko for infektion og spredning af lakselus til de vilde fiskebestande, særligt havørredbestandene.

– Høringen bekræfter på de væsentligste områder den kritik, vi allerede har fremsat ved flere anledninger – både ved høringssvar, igennem en række henvendelser til Miljø- og fødevareudvalget samt et fælles foretræde sammen med Danmarks Naturfredningsforening, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen.

IMG_3451.jpg

Lovforslaget om marine virkemidler har været gennem 1. behandling i Folketinget, mens 2. behandling er udskudt på ubestemt tid. Danmarks Sportsfiskerforbund følger fortsat den politiske udvikling omkring udvidelsen af havbrugsproduktionen tæt.

Eksperthøringen om lovforslaget kan ses her

Miljø- og fødevareudvalget havde desuden forsøgt at indhente eksperter, der kunne kommentere Danmarks forpligtigelser over for EU i forbindelse med en eventuel udvidelse af havbrugsproduktionen. Særligt hvorvidt Danmark kan komme i konflikt med vandrammedirektivet og/eller havstrategidirektivet. Det var dog ikke lykkedes at få indkaldt en ekspert på dagen, men de to jurister med speciale i miljøret Helle Tegner Anker og Ellen Margrethe Basse kom med følgende skriftlige bidrag.

Støt Danmarks Sportsfiskerforbund i kampen mod nye havbrug.