Tilløb til Ryå genoplives

1_6.JPG

Flere tilløb til Ryå tæt ved Jerslev i Nordjylland får et stort miljømæssigt løft i løbet af foråret. Det er Brønderslev Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat, der er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed. Ryå er Vendsyssels største og længste vandløb og er kendt for en stor artsrigdom.

Stubdrup Bæk og Svennum Bæk, syd for Jerslev, er netop blevet åbnet på en ca. 500 m. lang strækning efter at have været rørlagt i ca. 50 år. Indtil for nyligt løb de to vandløb i rør knap 3 meter under engen ved Mølholmvej, men nu er vandløbene blevet åbnet i nye slyngede forløb, og der er skabt gode fysiske forhold for fisk, smådyr og planter. 
Der er indvielse af projektet torsdag den 2. marts kl. 10, hvor Jerslev skole kigger forbi. 

Flere tilløb til RyÅ forbedres

Forbedringen af Stubdrup Bæk og Svennum Bæk er bare to af en række vandløb der forbedres i Ryå systemet i løbet af foråret. I alt gennemføres vandløbsforbedringer 14 steder i kommunen, herunder også i Hallund Å og Klokkerholm Møllebæk. 

Forbedring af miljøforholdene i vandløbene stopper ikke her. Over de næste år skal der gennemføres flere projekter i Ryå systemet for at genskabe vandløbens varierede forhold, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger og fjerne spærringer. Alt sammen for at sikre fri passage og gode levesteder for fisk og smådyr.  

I tillæg hertil kommer de frivillige vandløbsprojekter som Brønderslev Lystfiskerforening hvert år gennemfører. Det er oftest projekter, hvor udlægning af grus og sten skaber egnede gydeforhold for ørreder og andre fisk.

2_2.JPG

Ørredbestanden mangedobles
Baggrunden for de mange indsatser i vandløbene er, at miljøtilstanden ikke lever op til vandplanernes mål. ”Vandløbsprojekterne i Ryå systemet giver vandsystemet et markant løft for både fisk, smådyr og vandplanter til glæde for både mennesker og natur”, fortæller biolog fra Limfjordsrådets Sekretariat Lars Bach og fortsætter ”Erfaringer fra andre projekter viser, at ørredbestanden ofte mangedobles”. 

Lystfiskeri og turisme 

Indsatserne i Ryå systemet bidrager, sammen med alle de andre indsatser, der er i gang i oplandet til Limfjorden, helt sikkert til et bedre fiskeri i Limfjorden.  
Limfjordsrådet vurderer, at der er et stort uudnyttet potentiale for at bruge lystfiskeri som drivkraft for vækst på turismeområdet. Derfor står de også bag projekt Havørred Limfjorden, som netop skal skabe synergi mellem lystfiskeriet i Limfjorden og turisme. 
Læs mere om projekterne i Limfjordens vandløb på www.Limfjordsraadet.dk, eller på www.havorredlimfjorden.dk, hvor du også kan købe den nye lystfiskerguide ”Lystfiskeri i Limfjorden”.