Flot fremmøde til flittig arbejdsdag

IMG_2065.jpg

Vandplejeformand Johannes Christensen fra Trend Å Lystfiskeriforeningen havde det glade smil fremme, da en snes medlemmer meldte sig klar til en flittig arbejdsdag, hvor tilløbet  Holmegårdsbækken skulle gøres klar til at modtage gydende havørreder fra efteråret 2017.

I mange år har bækken nemlig ledt sit klare vand direkte ind til Boltrup Dambrug og har derfor været lukket for opgang af vildfisk. Men hvis alt går efter planen, bliver dambruget recirkuleret i løbet af sommeren, hvorved Holmegårdsbækken så får etableret er direkte afløb til Trend Å.

Som det fremgår af Jonas Høholts fine fotos, var den lille bæk nærmest groet til i krat og ris, så det var belejligt, at fremmødet af hjælpere var så flot. Retableringsarbejdet forsætter i øvrigt i samarbejde med HedeDanmark, idet der skal etableres flere nye gydepladser i den genåbnede bæk.

Den planlagte recirkulation af Boltrup Dambrug medfører samtidig, at der bliver fri passage forbi bruget.

IMG_2079.jpg
IMG_2119.jpg