Danmark på kollisionskurs med EU’s havstrategidirektiv

foto-kaninen-katrine-fra-endelave-pa-facbook003-1.jpg

PRESSEMEDDELELSE

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

FAKTA – Havstrategidirektivet

EU’s havstrategidirektiv fastsætter krav og målsætninger for havområder en sømil ud for den såkaldte basislinje (udjævnet kystlinje).


For at leve op til havstrategidirektivet skal Danmarks Havstrategi indeholde:

1. Basisanalyse. En analyse af, hvor Danmark ligger i forhold til en række målsætninger. I Danmark er der særligt to negative faktorer, der er i vejen for at opnå god økologisk tilstand. Forurening af kvælstof og fosfor, samt bundskrabende fiskeredskaber.

2. Miljømålsrapport. En rapport, der fastsætter de miljømål, der skal indfries for at opnå god økologisk tilstand i havet.

3. Indsatsprogram. Et program, der beskriver de indsatser, der skal iværksættes for at opnå god økologisk tilstand i havet. Danmark har endnu ikke sendt sit indsatsprogram til EU og er dermed over et år forsinket.

4. Opnå god økologisk tilstand i de danske havområder i 2020.

 

Den danske regering er overfor EU forpligtet til at sikre god økologisk tilstand i vores havområder inden 2020. Stik imod dette har regeringen afsat et råderum på 800 tons kvælstof i forbindelse med etablering af nye havbrug. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund nu taget initiativ til en fælles henvendelse fra flere grønne organisationer til EU Kommissionen.

”Øget forurening, med bl.a. næringsstoffer, miljøfarlige stoffer, støj og intensivt fiskeri er nogle af de påvirkninger, der i dag udfordrer et sundt havmiljø.” Det skriver Miljøministeriet i en basisanalyse fra 2012 i forbindelse med Danmarks Havstrategi. Alligevel tillader regeringen og Dansk Folkeparti som en del af Dansk akvakultur i vækst under Fødevare- og landbrugspakken, at nye havbrug får tildelt et råderum på 800 tons kvælstof. Det er i direkte strid med EU's havstrategidirektiv, der stiller krav om et sundt havmiljø inden 2020.

EU sender åbningsskrivelse
EU’s havstrategidirektiv opstiller en klar proces for, hvordan de enkelte lande skal opnå god økologisk tilstand i havet. Først udarbejdes en basisanalyse, der undersøger, hvor udfordringerne ligger. Dernæst en miljømålsrapport, der fastsætter målene, og til sidst et indsatsprogram, der beskriver, hvordan disse mål opnås. Danmark har endnu ikke afleveret sit indsatsprogram, til trods for at fristen var d. 31. december 2015.

– EU Kommissionen har allerede i en åbningsskrivelse rettet henvendelse til den danske regeringen angående havstrategidirektivet. Åbningsskrivelsen, som er det sidste skridt inden EU eventuelt kan lægge sag an, er endnu ikke offentligt tilgængelig. Meget tyder dog på, at det drejer sig om formelle krav. Regeringen er nemlig over et år forsinket med havstrategiens indsatsprogram, der skal sikre et sundt havmiljø inden 2020, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Kommissionen skal oplyses om forringelser
Det er ikke kun på det formelle plan, at Danmarks Havstrategi er på kollisionskurs med EU-lovgivning. Den markant øgede udledning af kvælstof på 800 tons samt udledning af fosfor og andet organisk materiale forbundet med nye havbrug strider som sagt med miljømålene i havstrategidirekti-vet.

I et spørgsmål (nr. 10) til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i forbindelse med behandlingen af lovforslag L111, vil ministeren ikke svare på, hvorvidt Kommissionen er blevet oplyst om den markante merudledning.

– Regeringen er allerede i dialog med Kommissionen angående elementer i Landbrugs- og fødevare-pakken, men vi er alligevel langt fra sikre på, at Kommissionen i den forbindelse er blevet gjort opmærksom på den markante merudledning forbundet med vækstplanen for dansk akvakultur. Derfor tager vi nu initiativ til en fælles henvendelse fra de grønne organisationer, siger Verner W. Hansen.

Danmark har i forvejen en sag vedrørende den omdiskuterede Fødevare- og landbrugspakke kørende i EU, og nu står regeringen altså med én til på vej.