vild-med vandløb-1.jpg

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere inviterer til foredrags- og debataften. Medlem af Vandråd Aarhus Niels Åge Skovbo og Andreas Svarer begge med omfattende viden, erfaring og engagement i vandpleje står for aftenens oplæg. 

Et oplæg der omfatter emner som: Naturlige og smukke vandløb – God økologisk tilstand – Biodiversitet – Vildfisk eller udsætninger? – Potentialet i Aarhus-området? – Flere fisk i bugten - Samarbejde mellem kommuner, DTU og ØLF – Vandløbsrestaurering hvordan? – Vandkvalitet og fysisk tilstand - Gydebanker, sten, beplantning og vandplanter – Vandstjernerne – Hvordan griber vi det an? – Erfaringerne – Genskabelse af Giber Å v. Vilhelmsborg – Genskabelse af Aarhus Å omkring Årslev Engsø. Vandrammedirektiv – Statens vandplaner – Vandråd Aarhus og Djursland – Landbrugspakken – Bæredygtigt Landbrug – De Grønne organisationer – Perspektiverne.

Fri entré - Alle er velkomne - Der kan købes kaffe, drikkevarer, pølser og brød.

OBS!: Parkering kun på Gasværkets p-plads inden for hegnet.

Tirsdag den 21. februar 2017, kl. 19.00 til 21.30

Det Gamle Gasværk, Byleddet 2, Brabrand. Buslinje 11 går næsten lige til døren.

vild-med vandløb-2.jpg