Mest natur i Vestjylland

DSC_0005_0.JPG

Vestjylland er det sted i landet, hvor der er det største areal af natur pr. indbygger i form af skov og såkaldt lysåbne områder som hede, klitter, moser, enge, vandløb og søer. I perioden 2011 til 2016 er der endog kommer mere af disse naturtyper især i det vestjyske men i mindre grad også i resten af Danmark.
 
En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik påstår nemlig, at i 2011 var 20,7 % af landets samlede areal skov og lysåben natur, men tallet er steget til 21,3 % i 2016. I samme periode er de intensivt dyrkede  landbrugsarealer faldet fra 57,6 % til 55,6 %. I Vestjylland er naturarealerne dog steget fra 23,8 % i 2011 til 24,6 % sidste år.
 
Bettina Nygaard, seniorrådgiver for Institut for bioscience på Århus Universitet påpeger dog, at det ikke er helt så enkelt at ”måle” naturen:

– Der er helt klart arealer med natur, der har udviklet sig til en beskyttelsesværdig naturtilstand, men i samme periode er der også natur, der er forsvundet og pløjet op, ligesom er der natur,, som har været overset, siden naturbeskyttelsesloven blev indført i 1992, forklarer hun. Man kan derfor ikke konkludere ud fra ændringerne i det beskyttede naturareal, at der er kommet mere natur til, forklarer hun. 

– Arealet af beskyttet natur er nemlig primært blevet større, fordi der er brugt mange ressourcer på at lede efter det og derfor er der registreret naturarealer, som ikke var registreret tidligere. Hvis vi ser på en længere periode fra 1995 frem til 2014, har vi faktisk mistet 0,6 % natur på landsplan, slutter Bettina Nygaard.
 
Men det ligger trods alt fast, at der er mest natur i Vestjylland.