Tre fjernede spærringer og grus gavnede laksefisk

Hygild stem efter.jpg

Kim Iversen, biolog på Dansk Center for vildlaks i Borris, udførte sidst i november en såkaldt effektundersøgelse af fiskebestanden på en 9,3 km. lang strækning af øvre Holtum Å fra Ejstrupholm Dambrug til Harrildgaard Fiskeri.  

Formålet var at vurdere fiskebestanden sammenholdt med en lignende undersøgelse i november 2013 og derved vurdere effekten af  tre fjernede spærringer samt udlægning af gydegrus på den aktuelle strækning. Undersøgelsen er i øvrigt udført i samarbejde med Ikast-Brande Kommune.
 
De 9,3 kilometer er opdelt i en række del-undersøgelse, hvor Kim sætter resultaterne ind i en tilsvarende antal let overskuelige skemaer suppleret med en række oplysninger om fiskebestande og vandløbets fysik. Der er fokus på såvel ungfisk som voksne laks, hav- og bækørreder. Hovedparten af de voksne fisk er på leg, hvorfor antallet af gydebanker også er registreret.
 
Kim Iversen konkluderer, at de forbedrede passageforhold har haft en stor positiv effekt på laksefiskenes spredning opstrøms i Holtum Å, hvor der også er konstateret et overraskende stort antal stallinger.

Bilag

Effektundersøgelse kvalitativt elfiskeri Hygildvej - Harrildsgård 30-11-16.pdf

PB300069.JPG
Hygild før.JPG