Tanganlæg ved Grenå

tanganlæg-1.jpg

Årstidens blæst og bølger og en vedvarende stærk strøm i farvandet ved Djursland har givet store udfordringer i forbindelse med udhængning af tangliner i det offshore tangdyrkningsanlæg ved Grenaa, som AlgeCenter Danmark har etableret i samarbejde med virksomheden Kattegat Seaweed. 

Den naturlige strøm i området giver praktiske udfordringer, men den forventes også at være en fordel, idet den sørger for, at de små tang-spirer hele tiden får tilført friske forsyninger af næringsstoffer.

Tangdyrkningen ved Grenaa indgår i flere store, internationale forskningsprojekter, som partnerne bag AlgeCenter Danmark – Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Kattegatcentret - deltager i. 

Projekterne skal blandt andet gøre forskere og virksomheder klogere på egnede dyrkningssubstrater og dyrkningsmetoder, men også undersøgelsen af det lokale områdes potentiale er vigtigt. 

Det formodes nemlig, at de strømeksponerede forhold kombineret med gode lysforhold i det klare vand ved Djursland vil gavne tangens vækst og skabe et højere arealudbytte.

Bilag

Offshore_tangdyrkning_pressemeddelelse_ACDK.pdf