Nu må du kun beholde de blanke havørreder på kysten

2018 01 24 14.04.52 Fra og med den 16. november er det kun lovligt at hjemtage blanke havørreder fra kysten.

Den 16. november starter fredningen af de farvede havørreder på kysten, så vil du have en fisk med hjem, skal den være blank med løse skæl. I ferskvand gælder fredningen alle ørreder.

På kysten er havørreder i gydedragt – altså farvede ørreder – fredet fra og med den 16. november, og fanger du sådan en fisk, skal den genudsættes straks og så nænsomt som muligt. Fredningen gælder til og med 15. januar. På Bornholm og ved vadehavet dog helt til og med 28. februar.

Du må fortsat hjemtage blanke havørreder med løse skæl fanget i saltvand. I ferskvand derimod er alle ørreder fredet fra og med den 16. november. Det gælder både havørred, søørred og bækørred, og fredningen strækker sig til og med 28. februar, men kan lokalt have længere varighed.

Fredninger & mindstemål

Her kan du læse om fredninger og mindstemål:
Saltvand


Ferskvand

Se mere på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Pas på nedgængerne
Efter gydningen trækker havørrederne ud i havet igen. De er da ofte meget afmagrede og kaldes nedfaldsfisk eller nedgængere. Selvom de er lovligt bytte fra den 16. januar – Bornholm og Vadehavet dog først 1. marts – har de sjældent nogen særlig kulinarisk værdi, og mange vælger derfor at genudsætte dem.

Det giver også god mening rent biologisk, da undersøgelser har vist, at op til 25% af hunnerne gyder mere end én gang.