Havørredens Hus godt på vej

Havørredens Hus 2 Havørredens Hus ved Haderup er nu tættere på en realisering, efter Herning Kommune har godkendt skitseprojektet fra arkitektfirmaet Norrön. Foto: Herning Kommune/Norrön.

Herning Kommunes planer om at etablere Havørredens Hus ved Haderup er nu kommet et stort skridt nærmere den endelige gennemførelse. Kommunen har nemlig udvalgt og godkendt et detaljeret skitseprojekt og arbejder nu videre for at skaffe de nødvendige fondsmidler.

Ved et møde i Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg den 18. september 2023 blev det besluttet, at det fortsatte arbejde for at etablere Havørredens Hus skal ske ud fra et skitseprojekt udarbejdet af arkitektfirmaet Norrön.

Havørredens Hus skal placeres ved Haderup lige ved Haderup Å kun få kilometer fra sammenløbet med Karup Å, og det er hele Karup Å-systemet med dets unikke havørredstamme, der er basis for projektet.

Det er kommunens intention med projektet, at huset og de tilhørende aktiviteter skal øge naturturismen, skabe vækst i lokalområdet og være et samlingssted for borgere og foreninger i området.

Havørredens Hus 1 Projekt Havørredens Hus består af flere bygninger med forskellige formål. Foto: Herning Kommune/Norrön.

Bygninger med mange faciliteter
Havørredens Hus er ikke bare ét hus, men en række bygninger med forskellige formål. Her bliver blandt andet overnatningsfaciliteter, kastebane og foreningslokaler, mens bygningen ”Ildstedet” rummer et overdækket udendørs ildsted med mulighed for madlavning hele året.

Bygningen ”Vandplejetemplet” placeres hen over åen, og her skal vandplejearbejdet og åens tilstand formidles helt tæt på, hvor tingene sker.

Hovedbygningen ”Lanternen” skal formidle områdets natur, kulturhistorie og lystfiskeriet i åen. Her skal være faciliteter for besøgende skoleklasser, men lokalerne tænkes også anvendt til for eksempel konferencer og foreningsmøder.

Hele projektet er beskrevet i detaljer i Norröns skitseprojekt, som du kan se her.

Brug for støtte fra fonde
Havørredens Hus er et projekt med en foreløbig budgetramme på cirka 10 millioner kroner. Kommunen har allerede stillet 3,1 millioner kroner til rådighed for det fortsatte arbejde, og nu skal der arbejdes videre med at skaffe de nødvendige økonomiske midler til projektet. Det drejer sig om 7,5 millioner kroner, der skal hentes hjem gennem støtte fra forskellige fonde.

Begejstring hos Karup Å Sammenslutningen
Tom Sørensen, formand for Karup Å Sammenslutningen, har været involveret i hele arbejdet med etableringen af Havørredens Hus, og han er begejstret ved udsigten til, at planerne nu kan føres ud i livet.

– Det er med stor begejstring, vi nu endelig kan gå i gang med at materialisere Havørredens Hus. Huset sikrer en vedblivende interesse for og forankring af historien og naturen rundt om Karup Å. Det er et projekt, som bliver til gavn for hele området, ikke mindst lystfiskerne og andre naturinteresserede, fortæller Tom Sørensen og fortsætter:

– Projektet, der rækker ind i fremtiden, vil med sin store vægt på formidling til blandt andet de unge generationer være med til at sikre en fremtidig interesse for naturen og lokalområdet langs Karup Å.

– Jeg er sikker på, at det bliver en fornøjelse at være med på den næste del af projektet, og i en nær fremtid at kunne være med til at stå med et færdigt projekt, som alle, specielt de der har deltaget, kan se sig i og være stolte af, slutter Tom Sørensen.