Guidens beretning: 55 kg laks ved Otra

Topbanner Otra

I uge 27 tog et hold lystfiskere med Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktør Allan Kjærgaard til Otra i Norge for at fiske laks på orm og spinner – og som noget nyt også dub og flue. Her følger instruktørens fortælling fra turen, der bød på rejsefrustrationer, godt fiskeri og fine laks.

Året laksekursus ved Otra startede med laksefeber og næsten ingen søvn.

Færgen, der skulle bringe os til lakseeventyret mandag formiddag kl. 10, blev aflyst om eftermiddagen dagen før. Vind og bølger fik vores færge til at ligge i havn. Heldigvis blev vi ombooket til en anden færge, men vejrprognosen var ikke bedre på det tidspunkt og da de øvrige færger var booket, skulle plan B sættes i spil.

Alle deltagere var heldigvis klar og havde pakket, da jeg sent søndag eftermiddag kontaktede dem, om situationen: Vi stod til at miste 2 dages fiskeri pga. aflyst færge, men kunne tage med Frederikshavn – Göteborg 00.15 og så køre godt 6 timer til Kristiansand.

Vi mødtes ved færgen kl. 23 søndag aften og med 16m/s i ryggen tog vi hul på dette års laksekursus.

Den første dag
Mandag formiddag ankom vi omkring kl.10 til huset ved Otra elven. Bilerne blev pakket ud og det blev til 2 timers hvile, og søvn for dem, der kunne. Efter frokost kørte vi til elven for at se på de zoner, vi skulle fiske på. Langs elven blev der fortalt om, hvordan man læser elven, hvor laksens standpladser er og hvordan de skal fiskes med de fisketeknikker, vi på kurset skulle lære: orm med synk, blink og spin, samt dub og flue.

Dette ville blive gennemgået hver dag på kurset. Hvis det i løbet af ugen skulle blive nødvendigt, kunne vi køre en tur til den lokale grejbutik. Når man fisker tæt ved bunden, vil nogle miste noget grej i starten, specielt med blink og med orm.

Derefter et kort visit ved klubhuset for at købe fiskekort, før vi kørte hjem til hytten. Grejet skulle gøres klar og taskerne pakkes til den 1. dags laksefiskeri. Efter aftensmaden blev der hygget, krydret med laksehistorier.

Samlet 1

 

Kl. 04.00 – så er vi klar
Vækkeuret skulle ringe kl. 04.00, men kl. 03.20 var det slut med at sove for mig. Jeg stod op, lavede kaffe og rundstykker, så det var klar til de andre. Jeg var ikke den eneste, som ikke kunne sove, faktisk stod hele holdet klar i køkkenet for kl. 04.00, så vi havde god tid til morgenmaden. Ca. 45 min senere var vi på vej til elven. Der er små 10 minutters kørsel til zonen.

For ikke at stå 6 fiskere på rad og række, fordelte vi os på zonen alt efter fiskemetode, og gik i gang med fiskeriet. Vi var fordelt med 2 personer ved hver plads, som fiskede samme metode.

Elven var steget fra 65 kubik til 163 kubik på en dag, og det satte skub i laksene, så forholdene var gode for vores fiskeuge.

Ved 8-tiden kom første laks på land. En flot laks på 6,2 kg fanget på orm på en af de standpladser, jeg dagen inden havde fortalt deltagerne om. Laksen tog ormene meget forsigtigt.

Vi fiskede resten af formiddagen, hvor vi havde lidt kontakt til laks, dog uden de blev på krogen. Efter frokost der kom besked fra Hans-Jørn med et billede af en flot laks på 3.5 kg, fanget på dub og flue. Det er første gang Hans-Jørn fisker med dub og flue, og at lære denne metode var et af hans mål på turen.

Om eftermiddagen fiskede Henrik på en af de nederste pladser på zonen. Han fortalte, der var en del laks, som sprang og der havde været kontakt på orm.

Efter Henrik havde fisket pladsen igennem og ville tage sig en kort pause, tog jeg nogle kast, mens vi snakkede om, hvordan vi fisker pladsen, hvilket er noget vi gennemgår hele tiden og hver dag på alle pladser.
Jeg havde kontakt til en laks, men fik ikke sat krogen. Der kom nye orm på og blev kastet ud igen, nu 10 m længere nedstrøms – og så blev laksen kroget. En ny-stegen lille laks på 1,5kg havde taget ormene, og dermed blev min kvote lukket med 2 laks på land.
Der skete ikke mere denne dag, og dagen efter ventede en ny zone.

 

Mand Med Stang Otra

 

Zone 3a
Igen var vi tidligt ved elven, denne gang zone 3a. Denne zone er noget anderledes end 5a, men holder også mange laks. Med gårsdagens undervisning og den nye zone, forsvandt deltagerne hurtigt ud på pladserne og begyndte fiskeriet.

Der blev fanget 3 laks denne dag på zone 3a: 3,6 kg, og 2 på hver 1,2 kg.

Den sidste zone som er lakseførende, er zone 5B rød. For at få fiskekort til denne zone, skal man være til lodtrækning ved klubhuset aftenen før. Nu havde vi fisket på 2 zoner de første 2 dage, og for at lære mere og at bruge det man tillærte i praksis, ville nogle fiske på 5B rød, så vi tog til lodtrækning.

 

Mand Med Stang 2 Otra

 

Vi stillede med 4 mand og fik 2 kort. Bent og Ulrik vandt i lodtrækningen og skulle afsted.

Jeg fik tegnet et kort over zonen og pladserne, fortalte hvordan og med hvilken agn pladserne skulle fiskes, og så var det kun et spørgsmål om tid.

Bent mistede en laks midt på formiddagen, og dermed blev det desværre ikke til mere end oplevelsen at fiske på en ny zone.

Om eftermiddagen fiskede vi alle på zone 3a hvor vi prøvede de forskellige fisketekniker og fik finpudset kast mv. Denne dag stoppede vi fiskeriet sidst på eftermiddagen og alle tog hjem til huset.

Der var tid til grejtilpasning, forfang skulle laves, der skulle slappes af og hygges, og så var vi klar til næste fiskedag.

Samlet 2

2 fiskekort til 5b rød – historien om Mr. 10 i tolv
Igen stod vi til lodtrækning og vandt 2 kort.

Vi fiskede 4 på zonen, 2 danskere og 2 nordmænd. Jeg mistede 2 tunge laks på orm, fangede 2 mindre laks inden kl. 8., men Mr. 10 i tolv havde endnu ikke fået kontakt. Da tiden nærmede sig til vi skulle stoppe – kl. 11.50 – stillede Mr. 10 i tolv sig på en plads som er god til blink, monterede et kobber blink på, kastede ud forbi strømmen og bang!

Hugget kom brutalt og hjulet hvinede nu for fuld kraft mens laksen forsatte ned af elven. Det var hans første laks på krogen, og det gik ikke uden dramatik. Vi stod i vandet blandt store sten med knap 50 cm ud til renden, hvor vi ikke kunne bunde. For ikke at snakke om den stærke strøm og et træ, vi skulle forbi for at kunne få laksen ind. Endvidere skulle vi undgå de store sten, som vi ikke ville have laksen i.

Efter 3 lange udløb kom vi forbi træet og kunne få laksen ind til kanten, hvor jeg nettede laksen med hans net. Nettet kunne ikke holde, så rammen brækkede, da laksen kom i nettet; nettet revnede ved rammen i den anden side, men den kom på land, 5,4 kg. Med kun 10 min tilbage huggede laksen på blinket og med 2 min tilbage af fisketiden, kom den på land, dermed navnet Mr. 10 i tolv.

 

Hyttehyg

 

Vi kørte hjem til huset for at spise frokost med de andre, her havde de også landet laks.

Hans-Jørn fangede en laks på 3,2 kg, Henrik 2 laks 4,3 kg + 1,2 kg, dermed blev hans dagskvote lukket og Ulrik med en laks på 1,2 kg.

Kursister til tolv tal
Denne morgen fiskede vi alle på zone 3A, vi havde fordelt os på de forskellige zoner, vandstanden var faldet en del og var forsat faldende, det gjorde fiskeriet lidt sværere. Mr. 10 i tolv gik på Nikken, Henrik og Hans-Jørn på Haus, Ulrik, Bent og jeg gik på busstop. Få laks havde sprunget fra morgenstunden og der skulle gå lidt op af formiddagen, før der kom gang i fiskeriet. Med ét var der kontakt med laks på orm, 4,2 kg blev flot nettet at Ulrik, mens Bent filmede det hele.

Jeg kom hen til bilen, hvor de andre fiskede. Her havde Hans-Jørn fanget en flot laks på 5,7 kg på orm,
Laksen huggede præcis på en standplads, hvor jeg mange gange har fået laks. Ormen havde den rigtige fart, det rigtige drev og det kunne laksen ikke stå for.

Henrik og jeg tog en pause på bænken, da Mr. 10 i tolv kom retur - han havde mistet en laks på orm.

Kokken var nu omkring 11 og Mr. 10 i tolv og jeg ville lige ned på busstop pladsen, inden vi kørte hjem til frokost. Han skulle lære dette sted og hvordan det skal fiskes.

Da vi kom ned å pladsen, var de andre gået retur til bilen, så vi havde pladsen helt for os selv. Blink blev monteret for enden af hans line og der blev kastet ud. Vi brugte en halv time til at øve en anden kastemetode, da der ikke rigtig er plads til bagsving. Jeg viste kastemetoden og fik sendt blinket præcist ud på spottet, gav ham stangen retur, 2 rul på hjulet- og bang, laksen bed på. Efter en kortere fight på 5 min, mistede blinket sit tag i laksen og den kunne svømme videre, laksen bed på kl. 11.50 igen…..

Senere samme dag kom der endnu en laks på land, laksen vejede 1,4 kg, fanget på orm.

Nu var der kun 1 deltager tilbage, der endnu ikke havde fået laks på land.

 

Jeg fik min første laks på 82 cm og 5,35 kg. Det lykkedes under kyndig åndelig vejledning og fysisk hjælp af Allan, hvis faste greb i min jakke, sikrede, at jeg blev på land og at laksen blev på landet!
Mr. 10 i 12
Samlet 3

 

Zone 5 B rød
Igen stod vi til lodtrækning for at få kort til zone 5B rød, og vi fik 3 kort ud af 4.

Ulrik, Henrik og jeg stod meget tidligt op og kørte til elven næste dags morgen. Vi startede med forskellige fiskemetoder: blink, dub/flue og orm. Jeg mistede 1 laks på orm tidligt om morgenen, Ulrik fik en laks på 3,5 kg på dub/flue ved kl. 8 og kort derefter var der bud til Henrik, som fangede en laks på blink på 2,1 kg.

Jeg mistede sidst på formiddagen en laks på blink, inden vi kørte retur til huset.

Bent som havde mistet laks men ikke fået laks på land, skulle fiske på zone 3a denne dag, sammen med resten af holdet. En zone han nu kendte godt. Udstyret med en hemmelighed, som han skulle montere på hans ormerig, og en nøjagtig placering for hans kast, skiftede Bent sin plads midt på formiddagen, for at fiske pladsen, jeg dagen inden havde fortalt om. Pladsen havde han og de andre fisket en del på i ugens løb, men vandstanden var rigtig og nedadgående denne formiddag.

Bent fik sendt orm ud på pladsen og i første drev huggede laksen og en super fight i strømvand med godt med flex på klingen kunne begynde.

Laksen kom på land og vejede 2.2 kg.

Bent har fanget laks i andre norske elve, men denne laks var hans første fanget på orm.

 

Samlet 4 (1)

 

Godt brugte og trætte kom vi hjem til huset til frokost; nogle ville lige ligge lidt på langs efter frokost,
2 var gået på tur i fjeldet for at se på grotter for at se/opleve noget andet end elven.

Hans-Jørn tog til elven for at bruge de sidste orm og kom hjem et par timer senere
med en laks på 3,6 kg.

De sidste par dage var elven faldet ned til 63 kubik igen, og vi havde ikke kontakt til flere laks.

En fantastisk tur med masser af fisk, hygge og godt selskab.

På dette års kursus blev der fanget 55 kg laks fordelt på 19 laks og dertil blev der mistet 9 laks,

Alle deltagere fangede laks og alle laks blev fanget på orm, blink & dub/flue.

 

Tak til alle deltagere og knæk og bræk til jer alle.

 

Tak For I År