Fire natfluer til åens havørreder

68 Cm Og 4 Kilo En sen aften i juli præsenterede Mark Bech Højfeldt sin woblerflue for en havørred, og så sagde det smask. Resultatet var en superflot fisk på 4 kg fordelt på kun 68 cm.

Havørrederne trækker nu op i mange vandløb, og i sommernætterne kan de fristes med fluer, der fanger ørredens opmærksomhed, når de laver ballade i overfladen. Vi har fået fire erfarne natfluefiskere til at afsløre deres teknik og favoritfluer.

Når nogen kører hjem fra åen om aftenen for at hvile ud til næste dag, dukker andre op på parkeringspladsen. Det er de inkarnerede natfluefiskere, der først starter efter solnedgang og fisker i de mørke timer. Det er nemlig først her, at overfladefluerne, som buler og laver ballade i vandet, kan overliste åens havørreder.

Her får du fire garvede natfluefiskeres  favoritfluer samt gode råd til, hvordan du fisker dem bedst.

Daniel Schmidt Brodersen

- 32 år.

- Har dyrket havørredfiskeri og fluebinding i over 20 år.

- Bosat i København, men er opvokset ved de små og mellemstore åer i Østjylland, hvor en stor del af sommeren fortsat bliver tilbragt.

Daniel Schmidt Brodersen // Støtten

Skal jeg vælge én flue til de lyse sommernætter, er valget på ingen måde svært. Fluen i min boks har de seneste seks år givet mig så mange positive oplevelser, at den ikke længere bare er primær, men faktisk tilnærmelsesvis står alene. Fluen har kun fået mere og mere tid på forfanget, og når jeg netop nu indleder årets havørredfiskeri, har jeg faktisk kun den og en håndfuld mindre krogfluer i boksen.

Det er med fuldt overlæg, at jeg ikke har flere mønstre i boksen, for det hjælper til ikke at skabe unødig forvirring og tvivl om fluevalg, hvilket er alfa og omega i langt det meste af mit fiskeri. Tror du ikke på det, du laver, er resultaterne som regel derefter.

D2 Støtten har givet Daniel mange gode fisk ved de østjyske åer.

Altid Støtten
Støtten er mit bedste bud, og jeg ved, den virker under mange forskellige forhold. Hvis jeg er skarp, er det som regel bare et spørgsmål om tid, før en fisk gør udfald.

Støtten fisker jeg fortrinsvis på flydeline og et taperet forfang på en stanglængde. Fluen skal bule, og med dens kompakte form kan den virkelig lave ballade i overfladen. Jeg fisker den med tværstrømskast, typisk 45 grader, men det er ikke ualmindeligt, at jeg sender den over i 90 grader, så den kan skyde ud fra modsatte brink, hvilket ofte kan have en gavnlig effekt. Alt efter hvor meget strøm der er i åen på det pågældende sted, styrer jeg fluens hastighed med hjemtagning i nymfegreb. Jeg holder en høj stangføring, så er der lidt line at give af, når fisken tager fluen.

Materialer til Støtten

 • Rør: 3 mm, Hot Pink
 • Tråd: Sort
 • Krop: Uni-mylar, Copper/Blue
 • Vinge: Purple Polarræv/American Opossum Sort (tapetet udskæring)
 • Flash: Angle Hair, Midnight Star Flash
 • Hackle/Front: 2/3 MicroLon, 1/3 FF Starflash, Midnight Star

Justering hen ad vejen
Fluen har sit ophav fra Mogens Styhrs moderne klassiker “Saddam”. Jeg samlede mønsteret op på et sommerbesøg ved Karup Å for snart mange år siden, og det enkle mønster hang bare ved. Jeg brugte efterfølgende tid på at give mønsteret en makeover tilpasset mit lokale fiskeri, og over årene har den flere gange fået justeret sit udseende til den flue, du ser her. Jeg fanger både de fleste og de største fisk på Støtten, og det hænger selvfølgelig sammen med, at den stort set altid er på forfanget, men det laver ikke om på, at mit fiskeri med netop denne flue, diametralt forandrede mit fiskeri i en positiv retning.

L-rig optimerer krogningen
Fluen monterer jeg i dag med en lille let og løst hængende tre-krog i et L-rig. Det vil sige i en løkke, som har en 90 graders vinkel på forfanget, samt et par bløde perler, som hugpunkt og beskyttelse af knuden. Jeg har tidligere fisket fluen med almindeligt krogstyr, men jeg har med L-rigget optimeret min krogning de seneste år.

Bindevejledning

 • Monter bindetråden på et ca. 5 cm langt rør, i den ende vendende væk fra fluestikket.
 • Bind tinslen ind og læg tætte tørn ned til cirka 5 mm før rørets afslutning og tilbage igen.
 • Bind et bundt polarræv ind, cirka samme længde som røret.
 • Bind 15-20 stråler Angle Hair ind oven på vingen og klip det til i varierede længder.
 • Bind Opossumstrimlen ind, lidt længere end polarræven. Forrest skal strimlen være lang nok til at nå helt frem til kanten.
 • Fold den forreste del af skindet tilbage og lav herefter en dubbingløkke foran.
 • MicroLon og FF Star Flash afklippes i 10-12 cm længde og fordeles jævnt i løkken.
 • Spind dubbingløkken stramt og flashen tørnes tæt fremad på røret.
 • Split flashen med en nål ud for vingen og træk det forsigtigt ned på hver side af fluen.
 • Træk den tilbagebukkede del af opossumstrimlen over flashen og fæsten den med bindetråden, hvorefter tråden afsluttes.
 • Fronten/hackle klippes til på undersiden i cirka én cm længde, men efterlad et bundt i hver side. De to bundter taperes.

Du kan læse mere om Støtten og se bindevejledning med billeder i en artikel, der blev bragt i Sportsfiskeren nr. 5/2016. Som medlem kan du læse den på "Min Side" 

Christian Boyum Johansen

- Startede for alvor med åfiskeriet, da han flyttede til Midtjylland i 2013.

- De senere år er det mere og mere blevet fluefiskeriet, der har præget hans fiskeri i åerne, hvor han især fisker om natten.

- Oplever det som ekstremt spændende og mere intenst, da man ofte er utrolig tæt på fiskene, og man bruger nogle sanser, som man normalt ikke bruger i fiskeriet i dagtimerne.

Christian Boyum Johansen // Sismofytten

Jeg fisker fluen på flydende eller intermediate-line, da jeg ønsker min flue skal gå højt i vandet. Generelt fisker jeg den uden belastning, men binder jeg dem til dagfiskeri, benytter jeg altid let belastning.

Fluens chartreuse conehead gør, at det er nemt at holde øje med fluen i åen, så jeg nemmere kan undgå at trække fluen ind i grødekanterne.

I de senere år er jeg begyndt at fiske mere og mere tværstrøms med fluerne, da jeg ofte oplever, at det er nemmere at få fisken til at reagere på fluer, der går på tværs, end det er med et mere langsomt og roligt nedstrøms kast.

Jeg fisker altid fluen fikseret på forfanget med en løshængende trekrog i løkke.

IMG 7134 Christian fisker i dag mest om natten og ofte med held.

Materialer og vejledning
Rør: 2 mm rør fra Prosportfisher, grøn eller blå.

Kroppen: Jeg lader den bagerste del af røret være frit, så man har mulighed for at klippe røret til i længden. Kroppen består af pink mylarrør eller flatbraid.

Chr1

Zonker-vinge: Jeg benytter American Possum, da jeg synes, at vingen ikke suger nær så meget vand som andre zonkertyper.

Inden indbinding lægger jeg en kugle af pink dubbing, der er med til at give vinge og hackle et løft, så fluen skubber mere vand.

Jeg binder gerne en del pearl flash i vingen.

Hackle: Inden hacklet bindes ind, binder jeg 4-8 gummiben ind på siden af fluen for at give fluen mere liv. Bagefter afslutter jeg med et sort høne-hackle.

Hoved: Fluen afsluttes med et grønt/chartreuse conehead, da dette giver et godt skub af vand foran fluen.

Mathias Krølle Rosenmejer Ibsen

- 30 år og afdelingsansvarlig i Go-Fishing i Århus.

- Fisker alt mellem himmel og jord, men specielt fedtfinnefisk på flue trækker.

- Synes at natfiskeriet efter havørred er noget helt specielt: Vanedannende, intenst og hyggeligt. Dyrker det derfor så meget som muligt.

Mathias Krølle Rosenmejer Ibsen // Purple Pain Variant

Jeg bruger en klasse 5 stang på 10 fod og en kortklumpet WF-line til mit natfiskeri. Jeg fisker fluerne hurtigt og højt i vandet. Oftest tilføjer jeg fluens sving over åen ekstra fart ved at bruge nymfegreb. Der er noget magisk ved at se en bule rejse sig bag fluen i måneskinnet.

Jeg fisker fluen med et L-rig, og en attractor-bead mellem flue og knude. Krogene er oftest i størrelse 14 eller 12.

Selvom fiskene kan tage fluerne vildt og voldsomt om natten, så er de lige så tit noget mere forsigtige. De små kroge og montagen giver gode krogninger – selv ved forsigtige fisk.

Havørred Kolding Å Mathias monterer krogen i et L-rig, som giver en bedre krogning af forsigtige fisk.

Bindevejledning

 • Tørn holobraid stramt, cirka 2 cm.
 • Dub derefter 2 cm.
 • Undervinge taperes og bindes ind.
 • Lidt flash lægges henover.
 • Første hackle bindes ind og tørnes.
 • Anden vinge taperes og bindes ind.
 • Herefter lidt flash.
 • To gummiben bindes ind på hver side.
 • Hackle bindes ind og tørnes.
 • Tredje vinge taperes og bindes ind.
 • Sonic disc limes på og fluen afsluttes.

Den sidste vinge er den længste. Jeg bruger dette mønster i størrelser fra 6-15 cm.

Purple Pain Variant

Materialer

 • Rør: 5 cm transparent rør, max 2,2mm
 • Krop: Veevus tinsel M holo Black
 • Krop: Pro salmo supreme burgundy
 • Undervinge: Marple fox lilla
 • Anden vinge: Marple fox sort
 • Tredje vinge: Marple fox sort (evt. lidt ged til de helt store)
 • Vingeflash: Angelhair sort
 • Hackle: Sort høne
 • Hoved: Pro sonic disc M: metallic purple
 • Gummiben: Silicone mini legs lilla

Mark Bech Højfeldt

- Gennem flere år lokalredaktør ved Sportsfiskeren.

Fisker især natfluefiskeri om sommeren ved Lindenborg Å og Binderup Å, som han regner for de to bedste havørredåer i det nordjyske.

Mark Bech Højfeldt // Woblerfluen

Når jeg binder fluer, er det til at fiske med, og de er sjældent særlig komplicerede. Jeg bruger et samlesæt, som hedder ”Protube fly system”. Det kan købes i en almindelig grejbutik.

Woblerfluen består af en sølv- eller guldkrop, et hackle, to stråler flash, en lille undervinge og en større overvinge typisk sort. Det kan være enten en hårvinge eller en skindvinge. Derudover har jeg tilføjet en disk, en slags woblerske for at få den til at fylde mere i vandet, når mørket falder på. Det er det nærmest, man kommer på en ”woblerflue”.

2020 06 14 10.58.18 Marks woblerflue er en helt enkel flue, der kan varieres på mange måder.

Mange variationsmuligheder
Woblerfluen kan varieres rigtig meget – både i størrelser, farver og vægt. Om sommeren er det især godt med en let dresset rørflue med for eksempel en sort disk, mens det om efteråret ofte er godt med en tungere og måske mere farverig disk. Man kan også vende disken, hvilket giver fluen en anderledes gang, flytter mere vand og larmer som en spinner. Det kan tricke den mest fastende havørred.

Det vigtigste om sommeren er, at den laver en god bule på vandoverfladen, når den svinger fra den ene bred til den anden.