Samme regler for havbarsfiskeriet i 2023

05 Havbars Foto: Morten Valeur.

Reglerne for havbarsfiskeriet i 2023 bliver de samme som i 2022. Det vil sige, at du som lystfisker må fange og hjemtage 2 havbars per dag med et mindstemål på 42 cm. Havbarsen er fredet i februar og marts, og skal derfor genudsættes i denne periode. Reglerne gælder kun for fiskeri i Nordsøen syd for Hanstholm. Danmarks Sportsfiskerforbund så dem gerne udbredt til hele landet.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Skal du fiske havbars i 2023, så er årets regler netop landet. Og de ligner til forveksling reglerne fra 2022. Du må hjemtage to havbars per dag, mindstemålet er 42 cm og havbarsen er fredet i februar og marts. Reglerne gælder dog kun for fiskeri i Nordsøen syd for Hanstholm.

Det er EU-kommissionen, der fastsætter reglerne, og da de var i udkast, afgav Danmarks Sportsfiskerforbund høringssvar.

- Vi bakkede op om både bag limit, mindstemål og fredningstid, da alle dele er fornuftige forvaltningstiltag for at sikre en god bestand af havbars med mulighed for store individer. Vi mener til gengæld, at det er en fejl, at reglerne kun gælder for Nordsøen syd for Hanstholm, da det er den samme havbarsbestand man fisker på i for eksempel Kattegat, Skagerrak og Østersøen, forklarer Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Reglen om mindstemål gælder dog også for Kattegat og Skagerrak, men her er der ingen bag limit. Og i Østersøen, herunder bælterne og Øresund, er der i dag ingen regler for havbarsfiskeriet.

- Vi vil kæmpe for, at havbarsfiskeriet bliver reguleret over hele landet, så det faktisk kan blive endnu bedre, end det er i dag. Mindstemålet på 42 cm er fornuftigt, det samme gælder fredningstiden og bag limit er også et godt værktøj. Om det så skal være to, tre eller fem havbars man må hjemtage, må løbende tilpasses efter bestandens status, siger Kaare Manniche Ebert.

Ifølge ham er der på grund af de manglende regler i Østersøen flere eksempler på, at erhvervsfiskere fanger mange og små havbars i blandt andet bælterne.

- Vi har fået flere beretninger om store fangster af mindre havbars under 42 cm i blandt andet Lillebælt. Det er hårdt for bestanden og giver slet ikke mening, at man med den ene hånd prøver at beskytte havbarsen med nogle fine regler i Nordsøen, men med den anden tillader et frit fiskeri på de sammen fisk, så længe det bare foregår i Østersøen. Det skal der laves om på. Det blev ikke i år, men vi vil arbejde videre med det indtil reglerne igen skal revideres sidst på året, slutter Kaare Manniche Ebert.