Tips & tricks: Sådan bruger vi vores flydering

S2 Søren Nygaard Prøhl bruger især sin flydering, når han fluefisker efter gedder i de midtjyske søer.

Vil du dyrke flydende fiskeri, er flyderingen en let og relativt billig metode, men hvordan bruger du den bedst? Her kan du læse, hvordan Morten, Michael og Søren bruger deres, så de får det optimale ud af fartøjet.

Flyderingen kan være et virkelig godt alternativ til at vadefiske eller fiske fra båd, og i forhold til flere andre muligheder er det en relativt lille investering, der skal til.

Men antallet af let brugte flyderinge, der sættes til salg på brugtmarkedet, tyder på, at mange ikke får det optimale ud af deres investering, så vi har fået tre lystfiskere til at fortælle om, hvordan de – med succes – bruger deres flydering.

Morten Jensen og Michael Gravenhorst Grimm bruger deres til havørredfiskeri på kysten, mens det for Søren Nygaard Prøhls vedkommende primært gælder søfiskeri efter gedde. Læs her, hvordan de griber det an.

Morten Jensen: Flyderingen tilføjer en ekstra dimension

Morten Jensen bor i Hillerød og fisker havørred langs de sjællandske kyster – ikke mindst på Stevns.

– Jeg dyrker ganske ofte mit fluefiskeri fra min flydering. Nok omkring 30 % af mit fiskeri foregår fra ringen. Jeg har fisket fra flydering i over 10 år, og jeg synes, at flyderingsfiskeri tilføjer en ekstra dimension til min passion for fluefiskeriet, fortæller Morten og fortsætter:

– Jeg bruger næsten udelukkende flyderingen, når jeg fisker havørred, fordi dette er mit primære fiskeri. Jeg har også brugt den til at fiske torsk og makrel fra, samt gedder i søen eller det brakke.

M1 Morten bruger Force Fins og ringe af høj kvalitet. Fiskens kvalitet fejler bestemt heller ikke noget.

Ringe og fødder af høj kvalitet
Morten startede flyderingsfiskeriet i en gammel Ron Thomson U-boat, og skiftede først, da pontonerne sprang 50 meter ude. Nu har han to modeller og satser på høj kvalitet.

– Jeg har to forskellige ringe. En Fishcat 4 og en Berkeley, og hertil har jeg købt Force Fins svømmefødder. Begge ringe er i mine øjne af høj kvalitet og har en rigtig god sødygtighed og fremdrift. Jeg føler mig sikker i disse ringe, og det er et vigtigt punkt at kunne føle sig tryg. En forskel mellem disse ringe er, at Fishcat kommer med indvendige pontoner, som kan tages ud, lappes og skiftes, modsat min Berkeley, som har to luftkamre, men ingen pontoner, som bliver møre, fortæller han og supplerer:

– Jeg fjerner også alt unødigt ekstraudstyr på ringene. Ingen medfølgende linekurv heller. Den ødelægger min bevægefrihed, synes jeg.

Giver ikke mening alle steder
Morten bruger ikke flyderingen på alle pladser, for nogle steder giver bedre mening end andre.

– Den har sine klare fordele i områder, hvor der ikke er plads til bagkastet, eller hvor fiskene kan opleves at trække længere ude. Samtidig kan den også være virkelig fed at bruge på pladser, hvor fiskene går tæt på land. Det gælder for eksempel steder med stejle skrænter og pynter, hvor man kan lægge sig ud og kaste ind mod land. Det fungerer rigtig godt, siger Morten og fortsætter:

– Jeg bruger den sjældent ved revlefiskeri, badekar og rev. Kun hvis jeg har erfaring med, at fiskene ofte går på den yderste kant af karret.

Mortens gode råd

Her får du Mortens råd til den nye flyderingsfisker:

 

 • Køb en flydering af god kvalitet med det samme.
 • Undgå oppustelige sæder, da de tager en evighed at få pustet op og ikke fungerer godt.
 • Det er super vigtigt at investere i gode svømmefødder. De medfølgende er ofte dårlige og knækker.
 • Gør op med dig selv, hvor og til hvad den skal bruges – og giv så ikke op på projektet.
 • Lær ringen at kende og hvordan den opfører sig under forskellige forhold og med forskellige bevægelser, inden du tager på lange togter.

Giver kendskab til pladserne
Når man ligger ude i flyderingen, får man indblik i bundforhold og dybder, der kan have betydning for fiskenes adfærd.

– Flyderingen giver mulighed for at opleve og opdage sine kystpladser på ny. Med flyderingen har jeg fundet flere hotspots, som jeg ikke ville have set fra land. Hertil kommer, at flyderingen også kan give mulighed for at affiske mere og anderledes, for man kan fiske 360 grader rundt og er ikke begrænset på den måde, fortæller Morten og pointerer samtidig:

– Jeg tror dog ikke, at jeg fanger flere fisk fra ringen end fra land. Det er svært at sige helt, men det svinger nok i perioder og afhænger af, hvor ofte ringen er i vandet.

Finder ro ude i ringen
Morten kan godt opleve, at der kan være meget grej at slæbe rundt på, og det tager noget tid, inden man er klar ude på vandet.

– Hele molevitten skal først pumpes op og senere pakkes ned igen. Derfor vælger jeg ofte et større område, jeg kan fiske af, og flytter derfor ikke så ofte plads, hvis jeg er ude i ringen. Dog er den nemmere og mere transportabel end en båd, og jeg føler også en god ro i ringen frem for i en båd. Jeg kan nemt komme helt tæt på havørredstimerne, og jeg har ikke en oplevelse af, at de skræmmes. Nedefra ligner man mest af alt en stor fugl, som svømmer rundt, slutter Morten.

M2
Morten bruger sin flydering ved de sjællandske kyster – ikke mindst på Stevns.

Søren Nygaard Prøhl: Større aktionsradius og flere fisk

Søren bor i Brande og fisker i de lokale søer, men er også medlem af Silkeborg Lystfiskerforening, så han har adgang til mange midtjyske søer, hvor han fisker, så ofte som job og familie tillader det.

– Jeg fisker så tit, jeg har tid. Gerne mindst en gang om ugen, og jeg tror, at det 90 % af tiden foregår fra min flydering, som er en Savage Gear Highrider, fortæller Søren og fortsætter:

– Jeg bruger hovedsageligt min flydering i de midtjyske søer. Men den sniger sig da af og til med på kysten. Gerne den mere lukkede kyst som fjorde eller vige, men der vil jeg helst have en makker med.

S3 Det er ikke kun gedderne, der falder for Sørens fluer.

Besat af grumme gedder
Søren fisker udelukkende med flue og bruger en Guideline Elevation # 8 stang til gedderne og en Zpey Scandic SW # 5 stang på kysten.

– Jeg har i mange år fisket havørred på kysten, men efter at være kommet i gang med at fiske gedder med flue, er jeg stort set gået helt over til det, fortæller Søren og fortsætter:

– Jeg har haft flydering i over 20 år, og i forhold til kystfiskeriet giver det rigtig god mening, når man som fluefisker ikke lige kan nå ud til, hvor fisken står. Eller man kan om vinteren snige sig næsten lydløst ind på en stime havørreder, der cruiser tæt på land. Og så kan man jo nå de rev, man ikke når fra land.

Flere gedder fra flyderingen
– I forhold til mit geddefiskeri synes jeg klart, at det er giver flere fisk fra flydering. Man kan nå mange pladser, som ikke er tilgængelige fra land, plus at det stort set altid er muligt at få et godt bagkast. Sidstnævnte gør sig jo bestemt også gældende på kysten, fortæller Søren videre.

En af de store fordele, han oplever ved flyderingen, er den større aktionsradius, den giver.

– Og så kan man jo fiske samtidigt med, at man slapper af, spiser og får en kop kaffe. Jeg har tit fået fisk ved at "trolle" flue efter flyderingen, imens jeg spiser, fortæller han og fortsætter:

– Hvis det blæser for meget, og man ikke kan finde et stykke med læ, kan det blive svært at fiske fra ringen. Jeg foretrækker nu godt nok noget vind, da det oftest give flere fisk. Men hvis vinden er for hård, og der kommer for høje bølger, så er det slut.

Sørens gode råd

Her får du Sørens råd til den nye flyderingsfisker:

 • Fisker du på kysten, så start med de små vige, som du har fået fisk i før. Fisk gerne to sammen og ikke for langt fra hinanden. Så finder man hurtigt ud af, om der er fisk på pladsen.

 • Eller hop i en sø. Både aborre, gedde og sandart er fantastiske fisk at fange og lidt lettere at få i tale end en stor havørred.

 • Få installeret et ekkolod. Da jeg fik mit første ekkolod, så skete der virkelig noget med mit fiskeri. Muligheden for at se, hvad der gemmer sig under overfladen, giver meget større mulighed for succes fra en flydering.

 • Køb ikke en af de billigere modeller. Man får det, man betaler for, og komforten er vigtig, når man skal sidde på sin flade i flere timer. Så invester i noget ordentligt udstyr fra starten.

S1

Michael Gravenhorst Grimm: Et vigtigt supplement til mit fiskeri

Michael bor i Beder lige syd for Århus, og kysten mellem Århus og Horsens Fjord er hans foretrukne område, når det handler om kystfiskeri.

– Jeg fisker både i de ferske vande og på kysten, og når det gælder kysten, er flyderingen et vigtigt supplement, for den giver mig nogle gode muligheder under særlige forhold, fortæller Michael og forklarer videre:

– Jeg er fluefisker, og ved pålandsvind bliver jeg begrænset i mine muligheder. Så når vi har en ikke alt for kraftig pålandsvind, lægger jeg mig ud i flyderingen og fisker ind mod land. Under de forhold har jeg ovenikøbet tit kyststrækningen for mig selv.

Michaels gode råd

Her får du Michaels råd til den nye flyderingsfisker:

 • Se flyderingen som et supplement til dit fiskeri og som et redskab, der giver dig større frihed.

 • Tro ikke, du kommer til at fange mere, men du kan få flere fiskedage.

 • Brug den som et redskab til at undersøge kystpladserne.

 • Nyd oplevelsen. Du kommer tit meget tæt på fiskene.

Michael bruger flyderingen som et supplement til sit øvrige fiskeri, der blandt andet omfatter laksefiskeriet i Skjern Å.

Ringen giver større frihed
Michael bruger flyderingen 10-15 % af den tid, han fisker på kysten. Han ser den primært som et vigtigt supplement, der giver øget frihed, og han oplever ikke, at han fanger flere fisk på grund af ringen, men den giver fiskemuligheder på dage, hvor han ellers ville være blevet hjemme.

– Hvis der går spinnefiskere på strækningen, lægger jeg mig længere ude, men ellers fisker jeg primært tæt på land. Om natten betyder det ikke så meget med afstanden til kysten. Der gælder det bare om at fiske med en sort flue oppe i overfladen, forklarer han.

Giver ny viden om kysten
Michael oplever ligesom Morten, at flyderingen giver ham ny viden om den kyst, han fisker på, og det giver mulighed for at finde pladser, hvor der ikke bliver fisket.

– Flyderingen er fantastisk til at undersøge for eksempel rev, og jeg erfarer ting, jeg aldrig havde oplevet ved at vadefiske. Jeg har blandt andet brugt flyderingen ved Kysing Næs og har set, hvor vildt langt det fortsætter ud i havet, fortæller han.

Vigtigt med sikkerheden
Michael startede med en billig ring, men er skiftet til en Guideline Drifter, som han aldrig tømmer for luft. Den kommer bare bag i bilen eller op på taget under transporten til og fra pladserne. Ringen har mange luftkamre, hvilket giver en god sikkerhed.

– Jeg bruger lange svømmefødder, som jeg har købt i en dykkerbutik, og så har jeg altid redningsvest på. Desuden har jeg fangliner ved svømmefødderne, så jeg ikke pludselig mister en af fødderne og dermed min manøvredygtighed, fortæller han og fortsætter:

– Jeg har et anker med. Jeg bruger det ved hård tidevandsstrøm, men også som en sikkerhed. I det hele taget gælder det om at tænke på sin sikkerhed, når man fisker fra flyderingen.